Memur Konfederasyonlarının Toplu Görüşme Talepleri..!

Hükümet ile Memur Konfederasyonları arasında süren 2009 Yılı Toplu Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonlarının taleplerini sizler için inceledik.

Bilindiği gibi şu günlerde Hükümet ile Yetkili Memur Sendikaları arasında 2009 yılı toplu görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bizde Özelleştirme.Net olarak konfederasyonların toplu görüşme taleplerini inceleyip 4/C ile ilgili nasıl taleplerde bulunmuşlar sizlere aktarmaya çalışacağız.

Öncelikle belirtmek gerekirse mevcut 4 konfederasyonun hepsinin internet siteleri incelenmiş ve sadece üçünde toplu görüşme talepleri bulunduğu için bu üç sendikanın taleplerini aktarabiliyoruz.

KAMU-SEN

Sendika “657 SAYILI KANUNUN 4/B VE 4/C MADDESİ İLE 4924 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL” başlığı altında topladığı talepleri arasında daha ziyade 4/B çalışanları için taleplerde bulunmakla birlikte, başlığın ilk maddesinde;

657 Sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri ile 4924 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek, bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi,

diyerek tam anlamıyla biz 4/C’lilerin isteklerine tercüman olmuşlardır. Bu taleplerinden dolayı sendika yetkililerini yürekten kutluyor; görüşmelerde başarılar dilyoruz.

[Yükleme bulunamadı.]

MEMUR-SEN

Sendika 4/C ile ilgili taleplerini, “SENDİKAL HAKLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ” başlığı altında değerlendirmiş ve ilk madde de;

4/C statüsünde istihdam edilen kamu çalışanlarına da, sendika üyesi olma hakkı sağlanması,

diyerek sadece sendika üyesi olabilmemizi istemiştir. Ayrıca “ATAMA-YER DEĞİŞTİRME VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ” başlığının 8.maddesinde;

657 sayılı Kanunun 4-B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarına yer değiştirme işlemlerinde uygulanan sınırlandırmalara son verilmesi,

denilmiştir. Sendika yetkililerine teşekkür ederek, toplu görüşmelerde başarılar diloyoruz.

[Yükleme bulunamadı.]

KESK

Sendika, “Kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması” başlığı altında dile getirdiği talebinde hali hazırda kamuda çalışan sözleşmeli personelin durumunu aktarmış ve bu personelin kadroya geçirilmesini istemiştir.

Ayrıca “ÖZEL HÜKÜMLER” başlığı altında topladığı taleplerinin 2. maddesinde ise;

657 sayılı Kanunun 4/B ile 4924 sayılı kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan personel, 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalışan geçici personel ile 657 sayılı kanunun 86.maddesine göre çalışan vekil personelin kadroya alınması; Sözleşmeli personel, geçici personel ve vekil personel gibi adlar altında kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvencesiz ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar “kadroya” alınır ve bu sözleşme metninde yer alan bütün haklardan yararlandırılır.

denilerek, bize göre de bu duruma kesin çözüm olacak taleplerini dile getirmişlerdir. Sendika yöneticilerine teşekkür eder, toplu görüşmelerde başarılar dileriz.

[Yükleme bulunamadı.]

Görüldüğü üzere taleplerine ulaşabildiğimiz 3 konfederasyondan sadece bir tanesi haricinde hepsi ilgili personelin kadroya geçirilerek bu sorunun ortadan tamamiyle kaldırılmasını istemektedirler. Bir konfederasyonumz ise sendika üyeliği ile yetinmektedir.

Son olarak tüm konfederasyonlarımıza özellikle KAMUE-SEN ve KESK’e teşekkür ederek, toplu görüşmelerde başarılar diliyoruz.

Tüm 4/C Çalışanları Adına
Özelleştirme.Net

You may also like...