Mecliste çalışan 4/C’lilere ek ödeme verilecek mi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a 4/C kapsamındaki personele toplu sözleşme ile tanınan ücret hakkına ilişkin bir soru önergesi verildi.

Verilen soru önergesinde Meclis Başkanı Kahraman’a 4/C’li personele ek gösterge ödemesinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Verilen soru önergesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tarafından yanıtlandı. Soru önergesinin detayları ise şöyle;

Soru Önergesinin Detayları

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Aşağıdaki sorularımın yanıtlanması hususunu arz ederim.

1) Toplu sözleşme ile 4C statüsünde çalışmakta olan Meclis personeline brüt olarak aylık 158,00-TL ücret verileceği belirlenmiş midir? Bu belirleme hangi tarihte yapılmıştır?

2) Toplu sözleşme ile 4C statüsünde çalışmakta olan Meclis personeline aylık 158,00 TL ödeme yapılacağı belirlenmesine rağmen, personele 1 yıldır bu ücretin ödenmediği doğru mudur? Bu ücretin ödenmeme gerekçesi nedir? Bu ücret ne zaman ödenecektir? (Kamu Personeli)

You may also like...