Meclis de özelleştiriyor

TBMM’de 5 bin personel ve idari yapıdan sorumlu olan Genel Sekreterlik görevi özelleşiyor. Bu makama, özel sektörden atama yapılabilecek ve diplomatik pasaport verilecek.

TBMM yönetimi de özelleşiyor. 5 bin personel ve idari yapıdan sorumlu olan Meclis Genel sekreteri ve genel sekreter yardımcılığı için, üniversite mezunu olma ve en az 12 yıl kamu veya özel sektörde çalışma şartı aranacak. Böylelikle özel sektörden de TBMM’ye yönetici atanabilecek. Genel Sekretere diplomatik pasaport da verilecek.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda benimsenen idari teşkilat kanun teklifi ile, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Saray Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, İşletme, Fabrika ve Personel müdürlükleri unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri sona erecek. Bu personel aynı makamlara atanabileceği gibi farklı alanlarda da görevlendirilebilecek.

ERKEN EMEKLİLİK

Emekliliği gelen personelden yaş haddini beklemeden, kendi isteği ile ayrılanlara, fazla emekli ikramiyesi verilecek. TBMM’de üç yıl daha çalışma hakkı olanlara yüzde 30, altı yıl olanlara yüzde 40 ve altı yıldan fazla olanlara ise yüzde 50 oranında fazla ikramiye ödenecek. Bu hak, geçici personel ve 4-C statüsünde çalışanlara da verilecek. TBMM’de halen 5 bin 186 personel bulunuyor. Bu personelin bin 832’sinin fazla olduğu belirlendi.

TBMM Başkanı ve Genel Sekretere açıktan atama ile müşavir alma olanağı da tanıyor. TBMM Başkanına yardımcı olmak üzere 5 başkan başmüşaviri, 15 başkan müşaviri ile 15 müşavir atanabilecek. Meclis Genel Sekreteri de 15 müşavir atayabilecek.

ANKARA SÜRGÜNÜ

TBMM personelinden ihtiyaç duyulmayanlar, Ankara sınırları içinde olmak üzere, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilecek. TBMM’deki Baştabiplik de Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Meclis’te özel bir güvenlik birimi kurulmasından ise vazgeçildi. Askeri muhafız taburu 1 Ocak 2015’den itibaren kaldırılacak, TBMM’nin güvenliğinden polis sorumlu olacak. (Gazete Port)

You may also like...