Mazıdağı fosfat tesisleri özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sümer Holding A.Ş’ne ait ‘Mazıdağı Fosfat Tesisleri’ni özelleştirmek üzere ihale açtı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sümer Holding A.Ş’ne ait ‘Mazıdağı Fosfat Tesisleri’ni özelleştirmek üzere ihale açtı. ÖİB’nın satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre işletilmesi ve fosfat üretimine yönelik işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, 4 adet işletme ve 3 adet arama ruhsatlarının ve buluculuk haklarının, tesisin işletme ve arama ruhsat alan sınırları içerisinde kalan arazilerin ve bunların üzerindeki alt yapı tesisleri, yer üstü yapıları ve bütünleyici parçaları ile fiili teslim tarihinden sonra tesiste alıcı/işletici tarafından inşa edilecek açık ve kapalı alanların, işletme hakkının verilmesi ve Holdinge ait tesisin envanterinde kayıtlı diğer maddi duran varlıklar satılacak. Satışta katılımcılardan 2 milyon dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, belirli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Bu usul çerçevesinde, teklif sahiplerinin fiyat teklifleri ile ihale şartları belgesinde belirtilen taahhütlerden az olmamak üzere yatırım, üretim ve istihdama ilişkin taahhütlerini içeren teklifleri alınarak görüşmeler yapılacak. İhale görüşmeleri sonunda ihale sonuçları, idare tarafından karara bağlanmak üzere Özelleştirme Yüksek Kuruluna (ÖYK) sunulacak. İhalede, fiyat ve yatırım teklifleri ABD Doları olarak alınacak. Fiyat teklifleri ABD Doları üzerinden peşin esasına göre değerlendirilecek ve ihale görüşmeleri ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacak. Teklif edilen bedel ABD Doları veya Türk Lirası olarak ödenebilecek. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, işletme hakkı devir sözleşmesi imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. İstekliler, Mazıdağı Fosfat Tesislerine ait ihale şartları belgesi ile tanıtım dokümanını, idareden bedeli karşılığı temin edebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklifler, 18 Şubat 2011 tarihinde saat 17.00’ye kadar idareye elden teslim edilecek. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

You may also like...