Mahkeme, iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilemez dedi

Adana 1. Vergi Mahkemesi, sözleşmesi fesih edilen 4/C’liye ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılması işleminin iptaline karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/C bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken sözleşmesi yenilenmeyerek emekliye ayrılan Hatice Duyul, iş sonu tazminatı üzerinden alınan gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme isteminin reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yaptığı başvurusuna da ret cevabı verilince yapılan bu işlemin ; hukuka aykırı olduğu, is sonu tazminatının 4857 sayılı Is Kanununun 112. maddesi gereğince kıdem tazminatı niteliğinde olduğu, kıdem tazminatının ise 193 sayılı Gelir Vergi Kanununun 25. maddesi uyarınca gelir vergisinden muaf tutulduğu iddialarıyla iptali ile tahsil edilen tutarın dava tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle Adana 1. Vergi Mahkemesine dava açtı.
Mahkeme Hakimi Bekir Demirci, 657 sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken emekliye ayrılan davacıya is sonu tazminatı adı altında ödenen tazminatın, 1475 sayılı Kanununun 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazminatı niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemelerin de 4857 sayılı Kanunun 112. maddesi uyarınca kıdem tazminatı olarak sayıldığı dikkate alındığında,kıdem tazminatı sayılan is sonu tazminatının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendi uyarınca gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği halde, davacıya ödenen is sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinde yasal isabet görülmemiştir gerekçesiyle; , dava konusu işlemin iptali ile 4.906,37-TL tutarındaki gelir vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine ve Mahkeme masraflarının davalı taraftan tahsil edilmesine Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi. (My Memur)

Adana 1. Vergi Mahkemesi (E:2015/7)

You may also like...