Mahkeme 4/C’linin sözleşme feshine dur dedi

İdare Mahkemesi , uyarı cezası verilen 4/C linin sözleşmesi nin fesh işleminin yürütmesini durdurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre
geçici memur olarak çalışan Raif Ulusoy’un sözleşmesi uyarı cezası aldığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl
Kasım ayında feshedildi.

HAKSEN Konfederasyonuna bağlı Büro Hak-Sen Kastamonu İl Temsilciliği görevini de sürdüren
üyesi adına Büro Hak-Sen tarafından açılan davada Kastamonu İdare Mahkemesi yürütmeyi
durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında, kamu hizmetini yürüten memurların yada kamu görevlisi sayılan kimselerin
işledikleri fiiller nedeniyle cezalandırılmaları gereken durumlarda bireysel özgürlükler ve insan hakları
normları ile çatışmamasına özen gösterilmesi yanında; ölçülülük ilkesinin bir gereği olarak suç ve
onun kanunda gösterilen cezası arasındaki hakkaniyette tesis edilmelidir, denildi.

Kararda, disiplin cezası verilmesi idarenin takdirinde olmakla birlikte fiil ile ceza arasında bulunması
zorunlu olan ölçülülük ve hakkaniyet ilkelerine aykırı hareket edildiği kanaatine varılmıştır görüşüne
yer verildi.

ÇİVİ;”YASALAR 4/C LİYE FARKLI UYGULANIYOR”

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, 4/C li personelin
de diğer memurlar gibi 657 sayılı Yasaya tabi olmasına rağmen idarenin keyfi uygulamalarına maruz
kaldığını belirterek, uyarma cezasının işten çıkarılma nedeni olamayacağının mahkeme kararıyla
belirlendiğini söyledi.

TÜİK’te bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamaların sıklıkla yapıldığını vurgulayan Çivi, sendika olarak her
türlü hukuk dışı uygulamaya karşı mücadele ettiklerini hatırlattı. (Hak-Sen)

You may also like...