Mağduriyetin adı “KADRO” dur

Geçici Personel istihdamı ve Mağduriyet Hepimizin bildiği üzere Ülkemiz mağduriyetler diyarı olma yolunda adım adım ilerlemekte olup, bu mağduriyetlerden biri de kısa adı ile 4/C Geçici Personel istihdamıdır.

Gerek Tekel eylemleri gerekse internet dünyasında adından çokça söz ettiren bu istihdam şekli, çalışanların omuzlarına taşıyamayacakları bir yük bindirmiş ve sonuçları intihar vakalarına varacak kadar ileri gitmiştir. Günümüzde farklı şekillerde ve sistemde çalışan binlerce 4/C çalışanı vardır. Bunlar; Tüik çalışanları, özelleştirme mağdurları vb. olanlardır. Lakin mağduriyetleri her zaman aynı olmuştur.

Bu mağduriyetin adı ise “KADRO” dur.

Bir 4/C’ linin günlük çalışma hayatı içinde yaşadığı sorunlar ise sayamayacak kadar çoktur. Hatta öyle bir noktaya gelmiştir ki Devlet Kurumları içinde her bir geçici personelin çalışma şekilleri ve her geçici personelin mağduriyeti de farklıdır. Yaşadığımız yüzyılda geçici personelin istihdam şekli, XIV. Yüzyıl ve öncesi dünya kölelik sistemi ile aşırı derece de benzerlikler göstermektedir.

Geçici personelin çalıştığı iş yerinde mesai saatlerine uyulmadan hizmet istenmesi, fazla mesai uygulamalarında eşit miktarda ücret alamaması, bitirdiği okul ve mesleki becerileri göz önüne alınmadan çalıştırılması, herhangi bir iş tanımının olmaması, sosyal ve özlük haklarına bakılmaksızın çeşitli işlerde görev verilmesi, eşit işe eşit ücretin geçici personel için hayal olması gibi mağduriyetler söz konusudur. Birey için, yaşadığımız toplum için tamamen yüz karası ve utanç verici bir durumdur.

Kararlı Tutum ve Mağduriyetten Kurtulma Bu gün geldiğimiz noktada geçici personelin bir arada ve otoritelerden bağımsız olarak kendini ifade edebilmesi için birçok girişim söz konusu olmuştur.

Bunlardan biri de internet üzerinden örgütlenmedir. Sosyal medya üzerinden yapılan bu örgütlenme şeklinin adı “4/C Düşünce ve Eylem Platformu” dur. Ancak yine de yeterli değildir. Geçici personelin örgütlenmesini tamamlayarak daha yüksek bir amaca hizmet etmesi ülke gündeminde ağırlıklı olarak söz sahibi olması gereklidir. Bunun yolu da her alanda dik duruş, kararlı tutum ve örgütlü mücadele ile mümkün olabilir.

Geçici personel mağduriyetini öncelikli olarak görmeli, ideolojik olarak yaklaşımlarda bulunmadan ve mağdur edene karşı ezilmeden kararlı bir tutum sergilemelidir. Gündemde kalmalı basın-yayın organları, muhalefet partilerini ve sivil toplum örgütlerini de yanına çekerek karşı bir cephe oluşturmalıdır.

Aynı zamanda hükümet içinde de bir şekilde temsil edilerek sorunlarının sürekli göz önünde tutulmasını sağlamalıdır.

Verilen kadro mücadelesi haklı ve onurludur. Yaşadığımız zamanda bu istihdam şeklini ortadan tamamen kaldırmaya yönelik adımlar atılmalıdır. 4/c bir insanlık ayıbıdır.

4/C DÜŞÜNCE VE EYLEM PLATFORMU

You may also like...