Kıyak kadrolara sınırlama!

Çiçek, 30 yıllık TBMM Genel Sekerterliği Teşkilat Kanunu’nu değiştirmek için harekete geçti.

Teklif yasalaşırsa Meclis için norm kadro tespit edilecek. İhtiyaçtan fazlası personelden emekliliğe hak kazanan yüzde 40 fazla ikramiye ödemesiyle emekli olmaya teşvik edilecek

Başbakan, milletvekilleri ile aynı ortamda çalışma ayrıcalığı ve ek tazminat ödemesi nedeniyle kamu personelinin çalışmak için can attığı, siyasilerin de imkanları nedeniyle eş-dost ve yandaşlarını taşıdığı Meclis’e norm kadro geliyor. Meclis bürokratlarınca hazırlanan söz konusu kanunun değiştirilmesine ilişkin teklif taslağı, TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla TBMM’de bulunan parti gruplarının görüşüne açıldı. Düzenlemeler özetle şöyle:

NORM KADRO:

Teklif ile Meclis’te norm kadro uygulamasına geçiliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde Genel Sekreterlikçe oluşturulacak bir kurul tarafından norm kadro çalışması yapılıp, TBMM Başkanlık Divanı’na sunulacak.

İHTİYAÇ FAZLASI:

Başkanlık Divanı, Genel Sekreterliğin sunduğu çalışma uyarınca ihtiyaç fazlası personel olduğunu tespit ederse, Genel Sekreterlik kadrolarında yazılı sınavla göreve başlayanlar hariç olmak üzere bu personeli 30 gün içinde kadroları ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi için Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmek üzere Başbakanlığa bildirecek. Devlet Personel Başkanlığı da 45 gün içinde sözkonusu ihtiyaç fazlası personelin devredileceği kurumları tespit edecek. Naklen atama yoluyla Meclis’te görev yapanlar, talep etmeleri halinde daha önce görev yaptıkları kurumlardan birine devredilecek.

EMEKLİLİK TEŞVİK:

Kanun yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış durumdaki TBMM personeli, 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla uygulanacak. Bu uygulama 4-C’li sözleşmeli personel için de geçerli olacak.

MÜŞAVİR SINIRLAMASI:

Teklif ile Meclis Başkanları’nın ağırlıklı olarak “yandaşları ve eski yakın çalışma arkadaşları” kullandıkları ve halen sayıları 90’a yaklaşan başmüşavirlik ve müşavirlik kadrolarına sınırlama geliyor. TBMM Başkanı 5 başmüşavir, 15 müşavir atayabilecek. Genel Sekreter’e de 15 müşavir ile çalışma imkanı getiriliyor. 5 Başkan müşaviri, 15 başkan müşaviri, 15 genel sekreter müşaviri kadrolarının yüzde 40’ına açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

-BAŞKAN’A 5 DANIŞMAN:

TBMM başkanı kadrolu müşavirlerinin yanısıra sözleşmeli olarak 5 danışman ile de çalışabilecek. Danışmanlara milletvekili aylığının yarısı oranında sözleşme ücreti ödenecek. Meclis TBMM Genel Sekreterliği’ne bağlı kadrolarda, toplam sayının yüzde 20’si oranında sözleşmeli ve geçici personel çalıştırabilecek.

-DİPLOMATİK PASAPORT:

TBMM Genel Sekreterliği, yasama ve denetim çalışmalarında kullanmak üzere, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile mahalli idarelerden bilgi ve belge talebinde bulunabilecek. TBMM Genel Sekreteri de diplomatik pasaport kullanabilecekler arasına alınıyor.

-ASKERİ BİRLİK KALIYOR:

Teklifte TBMM Başkanlığı’na ait tüm bina, tesis ve eklentileri ile arazilerin Genelkurmay Başkanlığı’nca tahsis edilecek askeri bir birlik ile İçişleri Bakanlığı’nca tahsis edilecek bir polis kuvveti tarafından sağlanmasına ilişkin mevcut yasa hükmü aynen korundu. (Vatan)

You may also like...