KİT’lerin personel sayısı 171 bine düştü

Özel sektör öncelikli ekonomi politikaları ve özelleştirmeler sonucunda KİT’lerin sayısı ve ekonomi içerisindeki payı günden güne azalıyor.

KİT’lerin ürettiği katma değerin GSYH’ya oranı 2000 yılında yüzde 3,5 seviyesinde iken 2012 yılında bu oranın yüzde 1,1’e gerilemesi bekleniyor. Buna paralel olarak 2000 yılı sonunda 435 bin olan KİT’lerde istihdam edilen personel sayısı 2012 yılında 171 bine düştü.

2013 programından derlenen bilgilere göre, özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil 2011 yılında GSYH’nin yüzde 0,22’si oranında finansman fazlası oluşturan KİT’lerin, 2012 yılında yüzde 0,25 finansman açığı vermesi beklenirken, öngörülenden daha iyi bir performans sergilenmesi sonucunda yüzde 0,14 finansman açığı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT’lerin 2012 yılında 2 milyar lira dönem karı ve 2,1 milyar lira faiz dışı açık oluşturması bekleniyor. Söz konusu kuruluşlara nakit olarak 5,4 milyar lira sermaye transferi, 2,4 milyar lira görev zararı ödemesi yapılması ve bu kuruluşların yatırım harcamasının 8 milyar lira olması öngörülüyor.

Özel sektör öncelikli ekonomi politikaları ve özelleştirmeler sonucunda KİT’lerin sayısı ve ekonomi içerisindeki payı da günden güne azalıyor. Bunun bir göstergesi olarak KİT’lerin ürettiği katma değerin GSYH’ya oranı 2000 yılında yüzde 3,5 seviyesinde iken 2012 yılında bu oranın yüzde 1,1’e gerilemesi bekleniyor. Buna paralel olarak 2000 yılı sonunda 435 bin olan KİT’lerde istihdam edilen personel sayısı 2012 yılında 171 bine düşmüş bulunuyor.

Bu yıl özelleştirmeden yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edildi

Geçen yıl 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşen satış/devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamaları, 2012 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 493,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT sisteminin finansman fazlasının GSYH’ya oranı yüzde 0,01 olarak programlandı. Programda, bu hedefe ulaşılabilmesi için; Genel Yatırım ve Finansman Programında öngörülen fiyat politikalarının gerçekleştirilmesi, tarım KİT’lerinde alım miktar ve fiyatlarının öngörülenin üstünde stok artışına yol açmayacak şekilde tespit edilmesi, yatırım harcamalarının belirlenen seviyede kalması ve bütçeden yapılacak transferlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Önümüzdeki yıl Boğaziçi, Gediz, Trakya, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar, Akdeniz, Aras, Vangölü ve Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketleri ile Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin özelleştirme işlemlerinin tamamlanması ve EÜAŞ’a ait üretim santrallerinden bir kısmının özelleştirme çalışmalarına başlanması öngörüldü.

Öte yandan 2013 yılında tarım KİT’leri tarafından 2 milyon 750 bin ton buğday, 9 milyon ton şeker pancarı ve 620 bin ton yaş çay yaprağı alınması programlandı. (Hürriyet)

You may also like...