Kırşehir Şeker Fabrikası 11 Kasım’da Özelleşiyor

Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürü Halit Ziya Demircioğlu, fabrikanın mevcut durumu ve özelleştirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Devlet Planlama Teşkilatının özelleştirme kapsamına aldığı Kırşehir Şeker Fabrikasını 11 Kasım’da özelleşeceğini söyledi.

Türkiye’deki pek çok Şeker fabrikasını özelleştirme kapsamına alan Devlet Planlama Teşkilatı Kırşehir Şeker Fabrikası’nı da 11 kasım 2011’de özelleştirme ihalesine çıkaracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürü Halit Ziya Demircioğlu fabrikanın mevcut durumu ve özelleştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demircioğlu, “Fabrika, 540 bin ton pancar bölgesi olan bir araziye sahip, bu 540 bin ton toplam pancarın 490 bin tonu net olacak şekilde pancar alınacak. 490 bin tonunda 120 bin tonu Çorum Şeker Fabrikası’na gönderilecek. 370 bin tonu ise bizim fabrikamızda işlenecek. 370 bin tondan 55 bin ton şeker, 115 bin ton küspe, 16 bin ton malas ve 6 bin civarında da pancar kuyruğu çıkacak. Bildiğiniz gibi Malas Yem sanayi ve Maya sanayinde kullanılmakta. Küspe ve Kuyruk da çiftçiye destek yemi olarak verilmektedir. Çiftçilerimizin vermiş oldukları pancarda ton başına yüzde 20 küspe istihkakları vardır. Bu çiftçilerimize hibedir. Ancak çiftçilerimiz bunu çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar” dedi.

Fabrikanın 426 çalışanıyla 341 alt işveren çalışanıyla 777 kişiyi istihdam etmekte olduğunu da kaydeden Demircioğlu, “Şimdiye kadar 16 milyon TL çiftçiye destek avansı verilmiştir. Bu da ton başına 32,5 TL’lik bir destektir. Devlet Planlama Teşkilatı Kırşehir Şeker Fabrikasını özelleştirme gündemine aldı. Daha öncede alınmıştı, sendikamız bu girişimleri yasa yoluyla iptal ettirdi. Bu sene yine satışa sunuldu, teklifler Kasım 2011’e kadar verilecek. Daha sonra bir değerlendirme süreci var. Dolaysıyla netleşme Şubat-Mart ayından sonra belli olacak. Tabi yine mahkeme yolları her halükarda açık” şeklinde konuştu.

You may also like...