‘KHK’ Bütçe Komisyonundan Geçti

Hükümete yetki veren tasarı plan bütçe komisyonunda kabul edildi…

Tasarıya göre, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, KHK ile kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımı yeniden belirlenerek, mevcut bakanlıklar birleştirilebilecek veya kaldırılabilecek, yeni bakanlıklar kurulabilecek.

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgileri yeniden belirlenecek veya bunların mevcut, birleştirilen ya da yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin konularda düzenleme yapılabilecek.

Hükümete, bazı konularda 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu, mevcut bakanlıkları birleştirebilecek, kaldırabilecek, yeni bakanlıklar kurabilecek. Zorunlu olmadıkça ilgili ve ilişkili kuruluşlar devlet bakanlarına bağlanmayacak.

“Ekonomi”, “iç ve dış ticaret”, “gençlik ve spor” ile “aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım” konularında 4 bakanlık kurulacak.

GÖRÜŞMELERDE TARTIŞMA ÇIKTI

Görüşmeler tartışmalı başladı. Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın’ın yurtdışında olduğu dönemde imzasıyla toplantı günü belirlendiği gerekçesiyle geçen toplantıda başlayan tartışma bu toplantıda da sürdü. Geçen toplantı, muhalefetin ”Açıkalın’ın yurtdışındayken imza atmasının mümkün olmadığı” iddiaları üzerine ertelenmişti. Açıkalın, bugünkü toplantıdan önce, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, ”19. dönemden beri hangi komisyonlar hangi usulle imza atıyorsa aynı usulle imza atılmıştır” dedi.

Açıkalın, toplantıyı açarak, sunum için Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e söz verdi. Bu sırada MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, toplantının yapılamayacağını, Meclis Başkanlığına bir müracaatlarının olduğunu söyledi. ”Böyle toplantı mı olur? Bu, toplantı Anayasa’ya aykırıdır” diyen Vural ile Çiçek arasında tartışma çıktı. Çiçek, sunumunu yaparken bazı CHP milletvekillerinin de katıldığı tartışmalar sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, ”Yangından mal mı kaçırıyorsunuz” diye konuştu. Çiçek, sunumunu yaptıktan sonra, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülemeyeceğini, önce Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Tartışmaların sürmesi üzerine Başkan Açıkalın, toplantıya ara verdi. Milletvekilleri arasında tartışmalar sürerken, Başkanvekili Recai Berber, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün hakaret ettiğini ve hakkında dava açacağını söyledi. Öztürk, bağırarak, ”Aç. Aç da görelim, mahkemede hesaplaşalım” dedi.

Öztürk, komisyondan çıkan AKP milletvekillerine tepki göstererek, ”Sahtekarlıklarını örtmek için ara veriyorlar. Başkan önce imzasını açıklasın, umreden mi göndermiş” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da AKP milletvekillerine ”Seçim kararı aldınız, parmaklarınızı Tayyip Erdoğan’a teslim ediyorsunuz yazık, yazık, milletin milletvekillerisiniz Tayyip Erdoğan’ın değil”dedi.

EN DOĞRUYU UZMANLAR BİLİYOR, KANAATİ YANLIŞ

Eleştirileri yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, tasarı hazırlanırken Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara bakıldığını ve kararlara uygun tasarı getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çiçek, Meclis uzmanlarının görüşlerini değerlendirirken de “O arkadaşlarımızın incelemesi de önemli olmuştur ama neticede bir görüştür. Doğruyu sadece onlar söylemiş de hükümet bu doğrulardan habersiz gibi bir kanaate varmak doğru değil. O da bir görüştür” dedi.

Yeniden söz alan Oktay Vural, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüştüğünü, tasarının Anayasa Komisyonu tarafından görüşülmesi gerektiğini söylediğini bildirerek, “Bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Meclis Başkanı’nın görevini yapabilmesi açısından lütfen komisyon toplantısına ara verin” dedi. Yaşanan tartışmalar sonrası yapılan oylamada, “KHK çıkarma yetki tasarısı” komisyondan geçti.

‘Anayasa Mankemesi, AKP’nin arka bahçesi

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, konuşmasına, Komisyon Başkanı Açıkalın’a, ”Sayın Başkan hoşgeldiniz. Umarım güzel bir seyahat yaptınız ama sizin yokluğunuzda işler biraz karıştı. Burayı sık sık boş bırakmayın” diyerek başladı. Özyürek, Meclisin, Anayasa uyarınca KHK çıkarma yetkisi bulunduğunu, bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna devredebileceğine işaret ederek, bu konuda itiraz olmadığını söyledi. Özyürek, ”Anayasa Mahkemesinin yetki kanunlarıyla ilgili onlarca iptal kararında açık gerekçeler var; ‘ivedi hallerde çıkarılır’ deniyor. Şu ana kadar 34 yetki kanunu çıkmış. Görüş belirtecek olan Anayasa Komisyonu’dur. Yangından mal kaçırmak istediğiniz için tali olarak Anayasa Komisyonunun fikir beyan etmesini izin vermiyorsunuz. FP’nin, içinde Cemil Çiçek’in de imzası olan dilekçesi var elimde. Bundan çok daha sınırlı kapsamda olan yetki kanununun iptali istenmiş” dedi.

Tasarıyla ilgili Anayasa’ya aykırılık iddiaları bulunduğunu hatırlatan Özyürek, şöyle konuştu:

”AKP 9 yıldır KHK yetkisi istemedi de niye şimdi istiyor? Çünkü böyle bir yetki kanununun Anayasa Mahkemesinde iptal edileceğini biliyor. Çünkü bu konuda Yüksek Mahkeme içtihat geliştirmiş ama son değişikliklerle Anayasa Mahkemesi, AKP’nin arka bahçesi olmuştur. Nasıl olsa oraya gidilse de iptal edilmeyecektir. O nedenle AKP, 9 yıldır başvurmadığı yola şimdi başvuruyor. Devlet bakanlıklarının icracı bakanlıklara dönüştürülmesi görünen gerekçedir.

Asıl gerekçe; Devlet Memurları Kanunu ve TSK Personel Kanununda değişiklikler yapmak suretiyle şu anda iktidarın hoşlanmadığı bazı memurları sürgün etme, emekliye ayırma, öte yandan AKP’nin hizmetinde olan kendisini buzdolapçı, kömürcü kabul eden bürokratları da ödüllendirmek için çıkarılıyor. Böyle bir yetkinin hükümete devredilmesi her bakımdan sakıncalıdır.”

MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olduğunu belirterek, ”9 yıldır neyi yapmadınız da 2 ayda seçime giderken bunları yapacaksınız? Tamamen despot ve diktatörlüğe giden yolu aralamak için mi yapıyorsunuz” dedi. (Stratejik Boyut)

You may also like...