Kesk Bileşenlerinden İmza Kampanyası

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) bileşenleri, düzenledikleri kampanyanın ardından toplanan imzaları Başbakanlığa gönderdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ofis Postanesi önünde basın açıklaması düzenleyen KESK bileşenleri, çalışma şartlarının düzenlenmesi için başlattıkları imza kampanyasının ardından düzenledikleri basın açıklamasının ardından, toplanan imzaları Başbakanlığa gönderdi. KESK bileşenleri adında basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Arin Zümrüt, güvence gibi sunulan, iş ve çalışma haklarının ellerinden alınmak istendiğini, çalışma yaşamının giderek parçalandığını ve

istihdam politikasının bu parçalanmışlık üzerine şekillendiğini söyledi. Zümrüt, başta sağlık, eğitim, büro, alt yapı, iletişim hizmetleri olmak üzere tüm kamu kurumlarında çalışan emekçilerin, sözleşmeli, taşeron, 4/A, 4/B, 4/C, 50/D, ücretli, kapsam içi, kapsam dışı statülere bölündüğünü belirterek, “Güvencesiz çalıştırma, farklı biçimlerle kamu hizmetleri bakımından temel çalışma biçimi haline getirilmek istenmektedir. Bu anlayış vatandaşın kamu hizmeti alma hakkını engellediği gibi emekçiler açısından

da geleceksizliği ve güvencesizliği dayatmaktadır. Aynı ya da benzer işi yapan emekçilerin ücretleri ve sosyal hakları arasında farklılıklar oluşturarak, daha az ücret dayatılmakta, emekçiler birbirileriyle rekabete zorlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Güvencesiz çalışmanın, düşük ücret dayatması, fazla mesai ücreti almadan günde 10-12 saat çalışılması, hizmetlerin kar amacına göre verilmesi ve sendikal örgütlenme ve dayanışmanın yok edilmesi olduğunu ifade eden Zümrüt şöyle devam etti:

“Anayasa‘nın kanun önünde eşitlik ilkesi başlığı altında düzenlenen 10. maddesinin dördüncü fıkrasında, ‘Devlet organları ve idari makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak, hareket etmek zorundadır‘ denilmektedir. Bu nedenle aynı şartlarda çalışılmasına rağmen aynı özlük haklarından faydalanamamak, Anayasa‘nın eşitlik ilkesi ile hakkaniyetle ve adaletle bağdaşmamaktadır. Belirtilen haklı gerekçelerle, 4/B, 4/C 50/D, 4924 statüsünde çalışan diğer tüm sözleşmeliler kadroya

geçirilmelidir. 4/C‘li çalışanların diğer çalışanlar gibi aile yardımı alması sağlanmalı, fazla mesai ücretleri ödenmeli, izin hakları kullandırılmalıdır. Taşeron çalışanlar ‘Ana işveren‘ olan kurum personeli kadrosuna alınmalıdır. Aynı işi yapan emekçilerin, eşit, mali ve sosyal haklardan yararlanması sağlanmalıdır. Bu isteklerimizin yasal düzenlemeye kavuşturulmasını talep ediyoruz.”

Grup daha sonra Ofis Postanesi‘ne giderek kampanyada toplanan imzaları Başbakanlığa gönderdi. (Beyaz Gazete)

You may also like...