Kaya ve Vural’dan araştırma önergesi

28 Haziran 2016 günü İstanbul Milletvekili Atilla KAYA, İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve arkadaşları tarafından, taşeron işçiler, 4/c’li ersonel, geçici işçi, geçici personel ve sözleşmeli personellerin yaşadıkları sorunların araştırılmasıyla ilgili olarak TBMM’ye Meclis Araştırması talebinde bulunmuşlardır.

Taşeron İşçi, 4/c’li personel, geçici işçi ve sözleşmeli işçilerle ilgili olarak Meclis Araştırması açılması amacıyla sunulan gerekçede; “Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi, 4/C’li personel, geçici işçi, geçici personel ve sözleşmeli personel çalışmaktadır. Devlet Personel Başkanlığının Kasım 2015 verilerine göre kamuda 218.529 geçici işçi, geçici personel ve sözleşmeli personel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre 585.788 taşeron işçi bulunmaktadır.
Ülkemizde kamu hizmetlerinin önemli bir bölümü taşeron şirketlere gördürülmektedir.

2003 yılında AKP hükûmetlerinin ilk günlerinde “hizmet alımı” kavramıyla yasalaştırılan taşeronluk sistemi ilk günden bugüne Türk ekonomisinin ve Türk sosyal güvenlik sisteminin aleyhine işlemektedir. Taşeronluk sistemiyle özel sektöre devredilen kamu hizmetlerinde niteliğin düşmesiyle birlikte çalışanların iş güvenliği ve sosyal güvenlik hakları da büyük zarara uğramaktadır.
AKP iktidarıyla başlayan taşeron sistemi kamuoyunda bir “emek sömürüsü” olarak algılanır hâle gelmiştir. Bu sistem ucuz işçilik ve taşeron yandaş firmalara kaynak aktarmanın bir aracı olarak görülmekte ve kamu yönetiminde rasyonellik ilkesinden uzaklaştığı algısının oluşmasına sebep olmaktadır. Hâlihazırda kamuda 585.788 taşeron işçi şirketlerde -alt işverende- çalışmakta, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin her geçen gün problemleri artmaktadır.

Geçici statüde en fazla beş ay yirmi dokuz gün çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Gelecek kaygısıyla çalışan geçici işçiler çoluk çocuklarının rızkından ve geleceklerinden endişelidir. Yılda beş ay yirmi dokuz gün sigortalı olan mevsimlik işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşamaktadır.

Bu bağlamda, taşeron işçi, 4/C’li personel, geçici işçi, geçici personel ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve gerekli haklarının sağlanması, sosyal devlet sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.” Gerekçelerini sunmak suretiyle Meclis Araştırma Önergesi açılması talebinde bulunmuşlardır.

You may also like...