Category: Özelleştirme

0

Eyleme bayramda da devam ettiler

Muğla’daki üç termik santral ve kömür ocaklarının özelleştirme kapsamına alınmasına tepkilerini 24 saat kesintisiz nöbet tutup, eylem yaparak sürdüren enerji ve maden işçileri, Kurban Bayramı’nı aileleriyle birlikte direniş çadırında karşıladı.

1

46 milyar dolarlık özelleştirme gelirleri ne oldu?

Özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı, 1984 yı­lın­da ka­mu­ya ait ya­rım kal­mış te­sis­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve­ya ye­ri­ne ye­ni bir te­sis ku­rul­ma­sı ama­cı ile özel sek­tö­re dev­ri uy­gu­la­ma­la­rı ile baş­la­dı.