Category: Geçici Personel

Geçici işçilere kadro veren yasa, Anayasa’ya aykırı değil 0

Geçici işçilere kadro veren yasa, Anayasa’ya aykırı değil

CHP, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

0

Bu üçüncü zafer

Direnişe başlamak, ağır doğa koşullarına ve yönetsel engellemelere karşın sürdürmek, içinde onlarca alt başlığı olan birinci zaferdi. Öğrenilen ve öğreten bir süreçti.

0

Bu fotoğraf bir uyarıdır..!

Çağdaş devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasa’nın özüne ve ruhuna uygun biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasını gerekli kılar.