Category: Belge

1

24 Temmuz 2014 Tutanak Özeti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24 Temmuz 2014 Perşembe günü yapılan oturumunda yapılan görüşmelerde yer alan 4/C konusunda yapılan görüşmelerin tam metni.