Kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecek

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2017 verilerine göre hizmet sınıfları itibarıyla kamu personel sayısına yer vereceğiz. Ayrıca Aralık 2016 ve Temmuz 2017 yılı personel sayıları ile karşılaştırma yapacağız.

2017 yılı Temmuz ayına göre memur sayıları

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 537.730 (Aralık 2016 yılı 544.950)

2. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.107 (Aralık 2016 yılı – 2.122)

3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 406.539 (Aralık 2016 yılı – 411.059)

4. Teknik Hizmetler Sınıfı: 144.027 (Aralık 2016 yılı- 145.392)

5. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 878.952 (Aralık 2016 yılı – 888.503)

6. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 4.827 (Aralık – 4.922)

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 261.625 (Aralık 2016 yılı – 261.625)

8. Din Hizmetleri Sınıfı: 102.725 (Aralık 2016 yılı – 110.542)

9. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 111.006 (Aralık 2016 yılı – 112.274) olmak üzere, toplam 2.449.538 (Aralık – 2.481.389) memur bulunmaktadır.

2016 yılı Aralık ayından 2017 yılı Temmuz ayına kadar 31.851 kişilik bir azalış olduğu görülmektedir. Yine bu verilere göre en büyük azalış 9.551 kişiyle Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı’nda görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen sayısındaki azalış, toplam memur sayısındaki azalışın büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

2017 Temmuz ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerdeki istihdam şekillerine göre;

Memur; 2.449.538 (Aralık 2016 – 2.481.389)

Hakim ve Savcı; 17.400 (Aralık – 15.388)

Öğretim Elemanları; 128.277 (Aralık -128.307)

Sözleşmeli Personel; 163.800 (Aralık – 123.987) (4/B Sözleşmeli Personel; 57.661, Diğer Sözleşmeliler; 22.319, KİT’lerdeki Sözleşmeli Personel; 72.429, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 11.391)

İşçi; 320.591 (Aralık – 270.305) 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 Temmuz ayı arasında 50 bin 286 kadrolu işçi alınarak en büyük artış kadrolu işçi sayısında oluşmuştur.

Geçici Personel ; 20.363 (Aralık – 21.042)

Asker Sayıları; 241.389 (Aralık – 238.448) olmak üzere toplam 3.341.358 (Aralık 3.341.049) kamu personeli istihdam edilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı yayımlamış olduğu bilgi notunda; “MİT Müsteşarlığı personeli bu sayılara dahil değildir. 657 4/B, 399, 5393/49 Teşkilat Kanunlarına göre sözleşmeli personel sayılarını kapsamaktadır. PTT A.Ş Sözleşmeli Personeli Sözleşmeli Personele dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır. Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı personel toplamı 88.001 Askeri Personel sayılarına dahildir. Bu verilere göre kamu personel sayısı 309 artmıştır.

2017 Nisan ayına göre engelli memur sayısı

2017 yılı Temmuz ayına ait memur ve diğer kamu görevlilerinin verileri açıklanmasına rağmen engelli personel verileri için Nisan ayı verileri açıklanmıştır. Ancak, Nisan ayı verileri ile Mayıs ayı verilerinin aynı olduğunu görüyoruz. Düşünün ki 2017 yılının Şubat ayındayız ve 2016 yılının Mayıs ayı engelli memur verilerini yayınlıyoruz.

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 5.234, Erkek; 14.782) 20.016

2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.092, Erkek; 1.215) 2.307

3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 366, Erkek; 1.920) 2.286

4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.531, Erkek; 3.051) 4.582

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 30, Erkek; 69) 99

6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 133, Erkek; 1.144) 1.277

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 3.143, Erkek; 15.236) 18.379

Bu rakamlar toplandığında 11.529 kadın ve 37.418 erkek engelli olmak üzere, toplam; 48.947 engelli memur istihdam edilmektedir. Görüleceği üzere, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.

Bu rakamlar incelendiğinde 111.006 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 3.143, Erkek; 15.236) 18.379 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.

Eğer bir de taşeron işçilerin 657 sayılı Kanun’un 4/c maddesine göre geçici personel olması sağlanır, kısa bir süre sonra da bunlar YHS personeli olarak memur yapılırsa kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecektir.

Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Daha önce yayımlanan istatistiki verilerin altında; “1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir” ifadeleri varken yeni istatistiki verilerin altında bu bilgilere yer verilmemiştir. Demek ki yeni veriler kamu kurumlarının inisiyatifine bırakılmadan toplanmıştır. Yeni verilere göre sadece Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait personel verileri yer almamaktadır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alınacak 4-c sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir. Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir.

Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilecekken hala bu sistemlerin bugüne kadar kurulamaması düşündürücüdür. Özetle kamu personel sayılarını dahi net olarak bilemeyen bir durumda olduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz, varın gerisini siz anlayın.

Not: 50 milyonluk Myanmar’ın 1,5 milyar Müslümanın gözünün içine baka baka Arakan’lı Müslümanlara katliam uygulayamadığı bir İslam alemi dileklerimle bayramınızı kutluyorum. (Yeni Şafak – Ahmet ÜNLÜ)

You may also like...