Kamu personel çalıştayından beklenen sonuçlar çıkmadı

Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayında kamu personellerinin sorunlarına çözüm arandı. 21-23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan çalıştaydan memurları beklediği sonuçlar yine çıkmadı.Kaynak: Kamu personel sistemi çalıştayından 4/C’li ve üniversiteli işçilerin beklediği sonuç çıkmadı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayında kamu personellerinin sorunlarına çözüm arandı. 21-23 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan çalıştaydan memurları beklediği sonuçlar yine çıkmadı. 2015 yılının Ağustos ayında imzalanan ve memurların 2016-2017 yıllarında alacakları zamları da kapsayan 3.Dönem toplu sözleşmesinde 4/C’li personele kadro verilmesi için çalışma yapılması maddesi eklenmişti.

3.Dönem toplu sözleşmesinin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 4/C’liler, üniversiteli işçiler konusunda henüz bir çalışma yapılmadı. Bu statülerde çalışan personeller, Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayından çıkacak bir müjde bekliyorlardı ama yine hayal kırıklığına uğradılar. Çalıştayda görüşülen bazı konular;

Kamu personel sisteminde statü hukukuna bağlı personel istihdamı ile sözleşmeye dayalı personel istihdamı konusu görüşüldü. Her iki tür istihdam biçiminin de çeşitli açılardan üstünlükleri ve sakıncaları bulunmakla birlikte dünya üzerinde pek çok ülkede de uygulandığı şekliyle statü hukukuna dayalı personel istihdamının korunması katılımcıların çoğunluğunca dile getirildi. Yine, kamu personel istihdamına ilişkin ana yaklaşımın anayasada yer alması ancak ayrıntılı düzenlemelerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Kamu personel sisteminin temel yasası olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yürürlüğe konulduğu tarihi itibariyle ve bugünkü devlet ihtiyaçları dikkate alındığında özünde iyi kurgulanmış bir kanun olduğu, süreç içerisinde Kanun üzerinde çok sayıda değişikliğin yapıldığı ve yapılan değişikliklerin sistem üzerinde kırılmalara yol açtığı belirtildi.

Mevcut sorunları giderecek şekilde kamu personel sisteminin yeniden ele alınması gerekmekle birlikte hali hazırda karşılaşılan sorunların büyük kısmının uygulamalardan ve yönetim kültüründen kaynaklandığı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Memur verimliliği ile güvence sistemi arasında doğrudan bir ilişki kurmanın bizi yanlış sonuçlara götürebileceği, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde verimsizliğin çok çeşitli sebeplerinin olabileceği, bu konunun altında yatan nedenlerin tespit edilmesi ve bu tespitlere dayalı olarak çözüm önerileri geliştirilmesinin önemi dile getirildi.

Memuriyet güvencesi tartışılarak memur güvencesinin mutlak bir güvence olmadığı, tarafsızlık, sadakat ve devlete bağlılık ilkeleri esas alınarak korunmasının önemine vurgu yapıldı. Burada sadakatli tarafsız liyakat sahibi kişilerin hizmete alınmasının önemli olduğu ifade edilerek kamu hizmetinin yürütülmesinde bu ilkeler çerçevesinde güvence sisteminin korunması çoğunluk görüş olarak ortaya çıktı. Bu ilkelere ve belirlenmiş kurallara aykırı davrananların sistem dışına çıkarılması mekanizmalarının bulunduğu kaydedildi.Kaynak: Kamu personel sistemi çalıştayından 4/C’li ve üniversiteli işçilerin beklediği sonuç çıkmadı. (MyMemur)

You may also like...