Kalaycı: “4/C’liler üvey evlat muamelesi görmektedir”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Başbakan ve bakanlar umut tacirliği yapmakta, sürekli sözler vermekte, ancak verilen sözler bir türlü yerine getirilmemektedir. Medyaya servis edilen müjde haberleri ile umutlanan çalışanlar devamlı hayal kırıklığına uğratılmaktadır ” dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ” Çalışma hayatıyla ilgili acil çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü yönünde Başbakan ve bakanlar tarafından aylar önce, hatta yıllar önce sözü verilen düzenlemeler maalesef bu tasarıda da yer almamıştır ” dedi.

TBMM Genel Kurulunda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında konuşan Kalaycı şunları söyledi:
” İki yıl önce başta belediyeler ve il özel idarelerinde çalışanlar olmak üzere sözleşmelilere kadro sözü veren Sayın Başbakan değil miydi? Sözleşmelilere kadro çalışması yapıldığını açıklayan, aylar önce önümüzdeki Bakanlar Kuruluna geliyor diyen Çalışma Bakanı değil miydi? Sayın Bakan ne oldu da hala kadro kanununu getirmiyorsunuz?

Yüksek okul mezunu olan ve bürolarda çalışan işçi ve geçici işçiler kadro beklemekte, sulama birliklerinde mağdur edilen çalışanlar kadro beklemektedir.

AKP Hükümeti hakla, hukukla ve insafla bağdaşmayan 4/C uygulamasında inat etmekte, zulüm uygulamaktan adeta keyif almaktadır. Aldıkları yetersiz ücret ile ayakta durmaya çalışan 4/C’liler üvey evlat muamelesi görmektedir.

4/C mağdurlarına kadro sözü verenler siz değil misiniz, 4/C’lilere aile yardımı verileceğini söyleyen Sayın Hayati Yazıcı değil miydi?

Sayın Bakan, sözleşmelileri, 4/C mağdurlarını ve işçileri kadrolara alacak düzenlemeye neden getirmiyorsunuz? Bu çalışanlar daha ne kadar bekleyecek?

“Taşeron işçileri köle gibi. Bu kabul edilemez.” diyerek aylar önce iyileştirme için çalışma başlatıldığını söyleyen Çalışma Bakanı değil miydi?

AKP Hükümeti, bu soruna bir türlü çözüm getirmediği gibi ortaçağ zihniyetini andıran taşeronlaşmayı daha da artırmış, kamunun her alanına sokmuştur. Taşeron işçileri insanca çalışma koşullarından uzak, iş güvencesi olmadan, sendikasız, izin hakkı ve fazla mesai verilmeden köle gibi çalıştırılmaktadır.

Tam 6 yıl önce kadroya geçemeyen geçici ve mevsimlik işçilerin durumuna üzülen ‘Bu işçi kardeşlerimizin sorununu çözmek inşallah yine bizlere nasip olur’diyen Sayın Başbakan değil miydi? On binlerce işçi devletin asli ve sürekli işlerini yapmalarına rağmen, yılın belli dönemlerinde işten çıkarılmaktadır.

Sayın Bakan, geçici ve mevsimlik işçilerin sorununu ne zaman çözeceksiniz?

Devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan sözleşmeliler, 4/C’liler, işçiler, taşeron işçileri, geçici ve mevsimlik işçiler mutlaka kadrolara atanmalıdır. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.
Yıllardır Muhtar maaşlarının iyileştirileceği sözünü veren AKP Hükümetlerinin tüm içişleri bakanları, “Ben de emekli olursam herhalde bir köyde muhtarlığa aday olabilirim.” diyerek umut veren Sayın Bülent Arınç değil miydi?

2007 seçimlerinden bir hafta önce 15 Temmuz 2007 tarihinde bir televizyonda yaptığı açıklamada, seçimden sonra ilk masaya yatırılacak konunun “Polislerin Özlük Hakları” olduğunu söyleyen Sayın Başbakan değil miydi?

Geçtiğimiz aylarda, şehit yakınları ve gazilerimizle 65 yaşın üzerindeki yaşlılarımız ve engellilerimiz için müjdeler veren, maaş artışı, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi, su ve elektrik ücretlerinde indirim, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma, demiryolları ve deniz yollarında ücretsiz seyahat, oğlu askerde olan muhtaç ailelere yardım gibi konularda yeni imkanların sözünü veren sayın Başbakan değil miydi?
Bunları ne zaman yapacaksınız?

Başbakan ve bakanlar umut tacirliği yapmakta, sürekli sözler vermekte, ancak verilen sözler bir türlü yerine getirilmemektedir. Medyaya servis edilen müjde haberleri ile umutlanan çalışanlar devamlı hayal kırıklığına uğratılmaktadır. (Etik Haber)

You may also like...