Kadro Herkes Kadar 4/C’lilerin de Hakkıdır

15 Ağustos 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasının tam metni.

Değerli Basın Mensupları,

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Sendikalar ve Hükümet arasında başlayan Toplu Sözleşme, malum sendikayla kapalı kapılar arkasında 2 gecede oldu bittiye getirilerek mutabakat sağlandı.

Varılan mutabakata göre biz 4/C’lilere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi bir iyileştirme ile aile ve çocuk yardımı verilmesi kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi 2010 yılı Toplu Görüşmelerinde kamuda tüm sözleşmeli çalışanlara aile ve çocuk yardımı verilmesi ile ilgili mutabakata varılmış, ancak 4/C’lilere bu mutabakata rağmen, 3 yıl boyunca aile yardımı verilmemiştir. Hükümet attığı imzanın gereğini yapmayarak 4/C’lileri yok saymıştır.

2014 yılı için verilen artışlar, 3 yıllık kayıplarımızı karşılamayacaktır. Birlikte çalıştığımız, aynı işi yaptığımız memurlarla aramızdaki ücret farkı 2 kattır. Bu fark giderilmemiş, tabir-i caizse “4/C’lilerin ağzına bir parmak bal sürülmüştür.”

Ama bizlerin asıl sorunu olan kadro unutulmuştur. Daha doğrusu bizlere kadro layık görülmedi. Şimdi sorarız sizlere, malum sendika ile kapalı kapılar ardında görüşmeler yaparken “4/C’lilerin yıllardır çektiği çileyi neden göz ardı ettiniz? Bizlere kadro yerine zulmü neden reva gördünüz?”

AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Değerli Basın Mensupları,

Biz 4/C’liler olarak hükümet tarafından yıllarca sıkıntı içinde yaşamaya mahkum edildik. Hepinizin bildiği üzere kamu çalışanları arasında en mağdur kesimi bizler oluşturuyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan fiyatlara göre Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan 2013 yılı Haziran ayı asgari geçim endeksinde Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 1.798,08 TL olarak hesaplanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.605,52 Lira olarak belirlenmiştir. Şimdi bu araştırma ve 4/C’lilere reva görülen sefalet artışları göz önüne alındığında bizlerin Türkiye şartlarında yaşaması, ailesine bakabilmesi mümkün değildir. Çünkü bizim maaşlarımız yapılan araştırmada çıkan sonuçların maalesef ki çok altındadır.

Geçtiğimiz ay onaylanan Torba Kanun ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşunda istihdam edilen 100 bin sözleşmeli personele kadro verilirken, 4/C’lilerin kadro dışı tutulması her şeyden önce insanlık onuruna yakışmayan, ötekileştiren ve ayrıştıran bir tutumdur.

Yan yana masalarda çalıştığımız arkadaşlarımızla “4/C’li – kadrolu” polemikleri yaşamaktan, her ay başında aynı işi yapıyor olmamıza rağmen kadrolu çalışanların maaşlarının yarısı kadar ücret almaktan yorulduk.

4/C’LİLER KÖLE DEĞİLDİR

Değerli Basın Mensupları,

Bizler mesai mefhumu gözetmeksizin tıpkı kadrolu olan arkadaşlarımız gibi çalışmaktayız. Kadro 4/C’lilerin en doğal ve Anayasal hakkıdır. Maddi ve manevi anlamda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Çünkü aldığımız ücretle ve iş güvencesiz çalışma şartları altında daha fazla ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Hayat pahalılığı yüzünden neredeyse hepimizin psikolojisi bozulmuş durumda. Bir çoğumuz ek iş yaparak ailesine bakmak zorunda.

Madden ve manen sıkıntılar yaşayan 4/C’li arkadaşlarımızdan bazıları maalesef intihar ederek yaşamlarına son verdi, bir çoğunun ise yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yuvası dağıldı. Bizim dinimiz “Komşun açken, tok yatma der”. 4/C’liler bu kadar sıkıntı yaşarken, hükümet bizi neden görmezden geliyor? Daha kaç arkadaşımızın yaşamına son vermesi, kaçımızın yuvasının dağılması gerekmektedir. Bizlere yaşatılan bu zulmün hesabını kimler ve nasıl vereceklerdir?

4/C’lileri “köle” olarak gören anlayıştan hükümet biran evvel vazgeçmelidir. Son olarak hükümete “Sosyal devletin temeli olan tüm vatandaşa eşit mesafede olunması ilkesini bir kez daha gözden geçirmelerini teklif eder ve gereğini yapmalarını rica ederiz. Memurlara tanınan ücret, çeşitli yardımlar, iş güvencesi ve diğer haklardan biz 4/C’lilerinde faydalandırılması tek talebimizdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

You may also like...