İşte zamlı memur maaşları…

Bakanlar Kurulu’nun yüzde 0.115’lik enflasyon farkı ve yüzde 2.5’luk ocak ayı zammı çerçevesinde yeniden belirlediği memur maaş katsayıları, aile ve çocuk yardımı ile birlikte memur maaşlarını 36 lira ile 121 lira arasında artıracak. Böylece en düşük memur maaşı 1218 liradan 1254 liraya yükselecek.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bu yılın ilk yarısı için memur maaş katsayısının 0,057383, taban aylık katsayısının 0,76293, yan ödeme katsayısının da 0,01819 şeklinde belirlenmesi, memur maaşlarına yüzde 2,62 oranında zam getirecek.

Yeni katsayılarla aile yardımı 83,88 liradan 86,07 liraya, çocuk yardımı da 2 çocuk için 41,94 liradan 43,03 liraya yükselecek.

Bu arada asgari ücretin 693 liradan 729 liraya çıkması da, memurların asgari geçim indirimi rakamlarını değiştirecek.

Buna göre, evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan bir devlet memurunun 2009’da 25,98 lira olan asgari geçim indirimi tutarı, bu yıl 27,34 lira olarak uygulanacak.

Aile ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimindeki iyileşmeler de dahil edildiğinde, memur maaşlarındaki artış yüzde 2,66 ile yüzde 2,95 arasında değişecek.

Zamlı maaşlar kime ne getiriyor?

Yeni katsayılar, aile ve 2 çocuk yardımı ile asgari geçim indirimi dahil hizmetli maaşına 36 lira, müsteşar maaşına ise 121 lira zam olarak yansıyacak.

Yeni katsayılar ve asgari geçim indirimi ile 13’ün 3’ünden aylık alan bir hizmetli maaşı 1.218 liradan 1.254 liraya, 9’un 2’sindeki bir memurun maaşı da 1.254 liradan 1.291 liraya yükselecek.

9’un 2’sindeki bir öğretmenin daha önce 1.453 lira olan aylık maaşı 1.496 liraya, 7’nin 1’indeki kaymakam maaşı 2.702 liradan 2.776 liraya, 9’un 3’ündeki polis memuru maaşı 1.934 liradan 1.988 liraya, 7’nin 1’indeki doktor maaşı da 1.870 liradan 1.923 liraya çıkacak.

Yeni katsayılarla aralık ayında 4.153 lira maaş alan bir genel müdürün eline bu ay 4.264 lira, 4.546 lira maaş alan bir müsteşarın eline de 4.667 lira geçecek.

Sözleşmeli ve memur emekli maaşlarına da yüzde 2,62 zam

Bu arada enflasyon farkı ve yüzde 2,5’luk ocak zammı, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarına da aynen yansıyacak.

Sözleşmeli ücret tavanları yüzde 2,62 oranında artarken, memur emekli maaşları da yeni katsayılara göre yeniden belirlenecek.

Zamlı maaşlar 1 Ocak’tan geçerli olacak. Memur ve sözleşmeliler 15 Ocak Cuma günü zamlı maaş alırken, kendilerine 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memur emeklilerinin zam farkları da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın belirleyeceği bir tarihte kendilerine ödenecek.

Zamlı maaşlar

Yeni katsayıların ardından evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan devlet memurlarının aile ve çocuk yardımı ile buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi dahil eski ve yeni maaşları şöyle:

Memurlar Aralık maaşı – Ocak maaşı
Müsteşar 1/4 4.546 4.667
Genel Müdür 1/4 4.153 4.264
Memur 9/2 1.254 1.291
Memur 14/3 1.250 1.287
Hizmetli 13/3 1.218 1.254
Öğretmen 1/4 1.683 1.731
Öğretmen 9/2 1.453 1.496
Kaymakam 7/1 2.702 2.776
Başkomiser 3/1 2.190 2.251
Polis memuru 9/3 1.934 1.988
Uzman doktor 1/4 2.213 2.275
Doktor 7/1 1.870 1.923
Hemşire-Lise 11/1 1.416 1.457
Mühendis-Büro 1/4 2.166 2.266
Teknisyen-Büro 12/3 1.416 1.458
Profesör 1/4 3.564 3.660
Araştırma görevlisi 7/2 1.691 1.739
Avukat 1/4 2.362 2.428

Not: 2009 Aralık maaşlarına 83,88 lira aile yardımı, 41,94 lira (2 çocuk için) çocuk yardımı, 25,98 lira asgari geçim indirimi dahildir. 2010 Ocak maaşlarına ise 86,07 lira aile yardımı, 43,03 lira (2 çocuk için) çocuk yardımı, 27,34 lira asgari geçim indirimi dahil edilmişti.

MEMURLARA EK ÖDEME ZAMMI

Bu arada Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan maaş düzenlemeleri, bir grup memurun ek ödeme tutarlarını da yükseltti.

Makam tazminatından yararlananlar hariç, bölge ve il müdürleri, müftü, daire başkanı ve yardımcıları ile diğer bazı memurlara 15 Ocak’tan geçerli olmak üzere 212 lira ile 254 lira arasında ek ödeme zammı geldi.

Ek ödeme düzenlemesi, kamu sendikalarıyla 2009 yılında yapılan toplu görüşmelerde sağlanan uzlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplu görüşmede, taraflar, “Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üst görevler) ile teknik kökenli olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme farklılıklarının giderilmesi” konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplu görüşme masasına getirilen düzenlemede, ek ödeme oranı, mühendis, mimar, veteriner, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında görev yapıp, müdür ve üstü idari görevlere atanan yöneticiler için yüzde 100 olarak uygulanıyordu.

Söz konusu oran, diğer bazı unvanlar için yüzde 51 ile 53 arasında belirlenmişti.

Bakanlar Kurulu, toplu görüşmede varılan uzlaşma çerçevesinde ek ödemede köken ayrımına son verdi. Yeni düzenlemede, müdür yardımcısı ve daha üst görevlerde bulunan yöneticilerin köken ayrımına bakılmaksızın aynı oranda ek ödeme almalarına imkan tanındı.

Bu çerçevede, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların ek ödeme oranı, yüzde 53’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Buna göre, bu gruptaki memurların aralık ayında 287 lira olan ek ödeme tutarı, 15 Ocak’ta 541 liraya yükselecek.

Adalet hizmetleri tazminatından yararlanan müdür ve müdür yardımcılarının ek ödeme oranı da, yeni düzenlemede yüzde 51’den yüzde 90’a çıkarıldı. Bu şekilde bu gruptaki kamu görevlilerine de 15 Ocak’tan itibaren 278 lira yerine 490 lira ek ödeme verilmeye başlanacak.

Şimşek’ten maaş zammı genelgesi

Öte yandan memur maaş katsayılarının yüzde 0,115’lik enflasyon farkı ile yüzde 2,5’lik ocak zammını yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesinin ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla bir Özlük Hakları Genelgesi yayımlandı.

Genelgede, memur maaş katsayısının 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 0,057383, taban aylık katsayısının 0,76293, yan ödeme katsayısının da 0,01819’a yükseltildiği belirtildi.

399 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanının 3.012 liraya çıkarıldığına işaret edilen genelgede, daha sonra şu hususlara yer verildi:

“* 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” maddesinin 1. fıkrasında yer alan ücret tavanı 2.671 liraya yükseltilmiştir.

* ‘Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları’ maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.107 liraya yükseltilmiştir.

* Kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esasları ile mevzuat uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının 2009/15152 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan tavan ve tavan ücretleri yüzde 2,62 oranında artırılmıştır.

* Çeşitli statülerde 2009 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2010 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 2,62 oranında artırılmıştır.

* Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin Karar ve eki cetveller, 2010 yılında da uygulanmaya devam edilecek.

Ek ödeme

* 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve yardımcısı kadrolarında bulunanlardan, ekli 2 sayılı cetvelin A bölümü ile 3 sayılı cetvelin B bölümünde kadro unvanları yer alanlar için öngörülen ek ödeme oranları yerine yüzde 100 oranı, 3 sayılı cetvelin F bölümünde yer alanlar için de yüzde 90 oranı esas alınacak.

* Maddede yer alan ‘başkan’ ibaresinden müze başkanı gibi başkan unvanlı kadroların, ‘başkan yardımcısı’ ibaresinden belediye başkan yardımcısı gibi başkan yardımcısı unvanlı kadroların, ‘genel sekreter yardımcısı’ ibaresinden yükseköğretim kurumlarının genel sekreter yardımcısı ile il özel idaresi genel sekreter yardımcısı gibi genel sekreter yardımcısı kadroların, ‘müdür’ ibaresinden atölye müdürü, bilgi işlem müdürü, ikmal müdürü, meteoroloji istasyon müdürü, ilçe müdürü ve şube müdürü gibi unvanlı kadroların, ‘müdür yardımcısı’ ibaresinden de özel çevre koruma müdür yardımcısı ve tiyatro müdür yardımcısı gibi müdür yardımcısı unvanlı kadroların anlaşılması gerekmektedir.

Aile yardımında sayı sınırlaması kalktı

* 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, 657 sayılı Kanunun 202’inci maddesine göre çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren sayı sınırlaması dikkate alınmayacak.

* 2010 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 729 liradır.

* 375 sayılı kanun hükmünde kararname uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında 147 lirayı geçmeyecek.

* 19 Nisan 2990 tarihli ve 3628 sayılı kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında 1. derecenin 1. kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 1.994,35 liradır.”

Memura 14 günlük zam farkı

Şimşek imzalı genelgede, aylık ve ücretlerin hesaplanmasının açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirileceği ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arasındaki fark tutarlarının da hesaplanmalarını müteakiben ödeneceği belirtildi.

Genelgede, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatlarındaki yıllık tavanın da 2 bin 427,04 lira olacağı bildirildi. (CNN Türk)

You may also like...