İşte mütabakata varılan konular

Kamu personeli danışma kurulunca oluşturulan teknik komite tarfından görüşülen konu başlıkları. Bu maddeler meclise sevk edilecek olup orada son şeklini alacaktır.

1) 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi
2) Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi
3) Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
4) Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
5) Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
6) Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
7) 4046 sayılı Kanun’a göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
8) Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi (aday memur tanımının yasadan tamamen çıkarılması)
9) 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
10) Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.
11) Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
12) Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
13) 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
14) Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
15) Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması (Anayasa Mahkemesi’nde esastan görüşülüyor)
16) Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi
17) Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
d. Evlilik yardımı verilmesi
e. Tüp bebek uygulamasında deneme sayısının üçe çıkarılması
18) Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
19) İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi
20) Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
21) Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4’ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43’ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44’ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi
22) Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
23) GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
24) Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması
25) Emekli memurlara promosyon ve aile yardımı verilmesi
26) Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması (İçişleri Bakanlığı çalışmakta)
27) Mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle çalışanlara fazla çalışma ücreti verilmesi (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
28) Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
29) Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması. (Maliye Bakanlığı çalışmakta) (Gazete Kamu)

You may also like...