İşte 2010 maaşları

2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikler sonucu eğitim seviyelerine göre ortaya çıkan geçici personel maaşları.

Bilindiği üzere bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılı için geçici personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu esaslar çerçevesinde geçici personelin maaşlarına esas teşkil eden gösterge rakamları; ilköğretim mezunları için 17.275, lise ve dengi okul mezunları için 19.275 ve yükseköğrenim mezunları için de 21.250’a yükseltilmiştir.

Peki bu bilgiler ışığında geçici personelin eline geçecek olan net maaş nedir? İşte sizler için bu hesabı da yaptık. İşte geçici personelin eğitim seviyelerine göre 2010 yılında alacakları maaşlar.

  • İlköğretim: 718,68

  • Lise: 801,89

  • Üniversite: 884,05

NOT: Bu maaşların hesabında asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır. Geçici personelin durumuna göre 54,68 ile 92,95 lira arasında asgari geçim indirimi eklenecektir.

You may also like...