İstatistiğin isyanı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) 4-C’li çalışanları yaptıkları basın açıklamasıyla daimi kadro talebinde bulundu.

TÜİK açlık-yoksulluk sınırı, işsizlik rakamları, tüketici ve üretici enflasyonu rakamları, dış ticaret rakamları üzerine sürekli bilgi toplayıp araştırma yapan ve bunları aralıklarla medyaya duyuran bir kurum olarak biliniyor. Ancak TÜİK’te tüm bu süreklilik gerektiren araştırmaları yapanların çoğunluğu kurumda nedense geçici personel yani 4-C’li statüsünde bulunuyor. İşte sonunda geçici işi olmayan TÜİK’in geçici çalışanları 4-C’liler de isyan etti. “4-B statüsünde çalışmakta olanlara daimi kadro var da bize yok mu” dedi. Haklarını aramak için sokağa çıkıp, Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi. TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde toplan 4-C’li TÜİK çalışanları adına açıklamayı aralarından Gülnur Karaoğlu okudu. Yapılan açıklamada, 657 sayılı kanunda 4-C’nin “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet” olarak tanımladığı belirtilerek, TÜİK’te çalışanların bu kapsama girmeyeceği ifade edildi. TÜİK’te işlerin süreklilik arz ettiği dile getirilen açıklamada, “TÜİK’in işleri arasında dönemsel olarak nitelenebilecek her hangi bir faaliyet alanı ya da iş yoktur. Zaten istatistik çalışmaları için sürekli ve düzenli olarak ölçüm yapılması gerekir” denildi.

ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR YAPIYORLAR

Açıklamada, TÜİK’in, aylık ve yılık enflasyon oranları, işsizlik oranları, açlık-yoksulluk sınırı, dış ticaret rakamları için gibi süreklilik arz eden ve doğru bilgi gerektiren hassas araştırmalarını yapan 4-C’li çalışanlarla her yıl sözleşme yeni sözleşme yapıldığı bildirildi. TÜİK çalışanlarına her yıl kâğıt üstünde işe giriş çıkış yaptırıldığı kaydedilen açıklamada bu nedenle çalışanların yılda sadece 11 ay sigorta primleri ödendiği ve çalışanlara 11 ay ücret verildiği belirtildi.

HERKESE VAR ONLARA YOK

Ayrıca, TÜİK’te çalışan 4-C’li emekçilerin şimdiye kadar yapılan hiçbir yasal düzenlemeden faydalandırılmadığına dikkat çekilen açıklamada, devlet kurumlarında çalışanlar arasında ayrımcılık şöyle ifade edildi: “2007 yılında kamuda 6 aydan 1 gün fazla çalışan 220 bin geçici personele kadro verildiğinde, TÜİK’te çalışan 4/C li geçici personeller bu kapsam dışında bırakılmıştır. Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gereği; çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkının bizlere de verilmesi gerekmektedir.” Açıklamada son olarak TÜİK’te 4-C’li geçici personel olarak çalıştırılan tüm emekçilerin, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’na tabi daimi personel olarak istihdam edilmesi gerektiği vurgulanarak, bunun için, TRT ve Diyanet İşleri gibi kurumların izledikleri yol ve yöntemlerin uygulanması TÜİK Başkanlığı’ndan talep edildi. (Birgün)

You may also like...