İsmail Koncuk, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için kanun telifi verdi

Sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli sağlık çalışanı ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında çalışanların 4/A kadrosuna alınmasıyla ilgili kanun teklifi verildi. İsmail Koncuk’un tüm siyasi partilerden talebi bu sıkıntının çözülmesi.

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte İYİ Parti Adana Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmail Koncuk tarafından TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifi ile tüm 4/B sözleşmeli personellere kadro verilmesi talep ediliyor. Koncuk, bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen eski Genel Başkanıdır ve eğitim adına birçok misyon üstlenerek çalışmalar yapmıştı. Görevi devrettikten sonra TBMM’de milletvekili olarak çalışmalarına yine çalışanlar ve eğitim camiası adına devam etmektedir. Çalışanların yanında yer alan sayın vekillerimizi hiçbir ayrım gözetmeden takip etmekte ve çalışmalarını gündeme getirerek yetkililere duyurmaya çalışmaktayız.

Konuyla ilgili gerekçe şu şekilde açıklandı ve TBMM’ye sunuldu:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın eşitlik ilkesine dayanarak; 25 Haziran 2013′ ten sonra işe başlayan ve bu haktan yararlanamayan, yaklaşık sayılan 150 bine yakın olan; 5393/49 ve 657/4B olmak üzere, tüm sözleşmeli personel de kurum ayrımı yapılmadan, bu haktan yararlanması hususunda talepte bulunuldu.

Anayasa hükümleri ile İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri ve İş Hukuk hükümleri ele alındığında;

Anayasa’nın başlangıç bölümünde; “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu belirtildi.

2. Maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” hükmüne dayanır.

5. Maddesinde;’* Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmaktır” hükmüne dayanır.

10. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” hükmüne dayanır.

41. Madde; Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

49. Maddesinde; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır.

55. Maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır denildi. Kanun teklifi yasalaşırsa tüm 4/B personel kadroya geçecek ve teklif şu şekilde kanunda yer alacak. (My Memur)

İsmail Koncuk'un Meclise Verdiği Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Teklifinin Tam Metni

You may also like...