İş-Kur öncelik durumunun kaldırılması..!

Bazı arkadaşlarımıza gelen öncelik durumunuz kaldırılmıştır şeklinde SMS olarak gelen mesajlar neticesinde ne olacak.

Türkiye İş Kurumu’na iş aradığını ifade derek kayıt yaptıran ve özelleştirme mağduru olarak öncelikli durumda olan bazı arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kısa mesajlar gönderilerek; öncelik durumlarının ortadan kalktığı bildirilmiştir.

Bu durum sonrasında yaptığımız araştırma sonucunda bunun yönetmelikte yapılan bir değişiklik sonucunda ortaya çıktığını ve bu durumda olanların belgeleri ile müracaat ederek tekrar öncelikli duruma geçebileceklerini öğrendik.

Buna göre; elinde İşten Ayrılma Bildirgesi’si olan arkadaşlarımız direkt olarak bu belgeleriyle başvurarak durumlarını tekrar öncelikli olarak ayarlayabilecekler. Burada dikkat edilecek husus; belgelerinizde “Özelleştirme Nedeniyle” ibaresinin bulunup bulunmadığıdır. Zira bazı müdürlükler işten ayrılma bildirgesinde özelleştirme nedeniyle yazmadığı için öncelikli olarak kabul etmemektedirler

işte bu durumda olanlar ya da elinde hiç işten ayrılma bildirgesi olmayan arkadaşlarımız aşağıda örneği bulunan dilekçeyi dilekçenin altında bulunan adrese göndererek belgeyi isteyecekler.

Özelleştirme İdaresi’nden görüşülen yetkililer dilekçe ile başvuranlara ilgili belge yerine geçecek bir yazı gönderileceğini ifade etmişlerdir.

Bu durumda olan arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için bu işlemleri yapmaları gerekmektedir.

*****************************************************************

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Halen; 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın atamasıyla ………………………………………..’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre geçici personel olarak çalışmaktayım.

Daimi işçi kadrosunda öncelik sırası almak için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne verilmek üzere; …………………………………………………’de çalışırken, özelleştirmeden dolayı işten çıkarıldığımı ve çalıştığım dönemi belirten bir yazının tarafıma verilmesi hususunda;

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adınız Soyadınız

Adres :

*****************************************************************

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 /Ankara

Tel : (0312) 430 45 60

You may also like...