İkinci defa 4/C hakkından faydalanmak

Her yıl olduğu gibi 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında 2014 yılında uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

Bir çok değişikliğin olduğu kararda; özelleştirme neticesinde 4/C’li olarak çalışırken, öncelik hakkıyla ya da başka vesilelerle tekrar bir KİT’te çalışmaya başlayan ancak çalıştığı yerin de özelleştirilmesi sonucu ikinci defa özelleştirme sonucu iş akitleri fesh edilen personel hakkında da bir düzenleme getirildi. Ancak bu düzenlemenin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu noktasında bir kafa karışıklığı ortaya çıktı.

Kamu Personeli hakkında yayın yapan en eski ve köklü internet sitesi olan Memurlar.Net’in ilgili kararda yapılan değişiklikleri yorumladığı haberi sizlerle paylaştık. Memurlar.Net’in bu değişikliği olumsuz yorumlaması, buna karşın bazı okuyucularımızın olumlu yorumlayıp sitemize yaptığı başvurular neticesinde bu konuya bir açıklama getirme ihtiyacı hissettik.

Şimdi Bakanlar Kurulu Kararlarındaki değişiklikleri sırasıyla ele alalım.

1 – 2004/7898 sayılı kararın ilgili paragrafının ilk metni; “Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.” şeklindedir.

2 – 2005/9861 sayılı karar ile bu metin; “Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.” şeklinde değiştirilmiştir.

3 – 2013/5762 sayılı kararda “1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına “ayrılanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler” ibaresi eklenmiştir.” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Burada “ayrılanlar” ibaresi kritik önem arz etmektedir. Zira metinde iki tane ayrılanlar ifadesi vardır.

a) Eğer ilgili değişikliği ilk “ayrılanlar” ifadesinden sonra eklersek metin; “Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.” şekline dönüşecek ve bu değişiklik olumsuz bir anlam kazanacaktır. Dolayısıyla Devlet Personel Başkanlığı’nın daha önceki görüşleri yönünde ve Memurlar.Net’in yorumladığı gibi ikinci defa bu haktan yararlanamayacakları karar metnine girmiş olacaktır.

b) Fakat değişikliği ikinci “ayrılanlar” ifadesinden sonra eklersek, metin; “Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.” şekline dönüşecek ve bu sefer hariç tutulmuş olacağından bu kişilerin ikinci defa faydalanması söz konusu olacaktır.

Sonuç itibariyle eklenecek metnin, parantez içine mi yoksa dışına mı ekleneceği sonucu belirleyecektir. Memurlar.Net, bu değişikliği ilk ifadeye yani parantezin dışına uyguladığı için aktardığımız haberde bu kişilerin faydalanamayacağı söylenmektedir. Sitemize gelen bir çok başvuruda ise hariç tutulan kısma eklendiği ve ilgili kişilerin artık bu haktan yararlanabileceklerinin anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir.

Aşağıda ekran görüntülerin verdiğimiz Devlet Personel Başkanlığının hazırlamış olduğu Geçici Personel Rehberi’nde ise bu metin istisna olarak eklenmiş şekilde ifade edilmiştir. Netice itibariyle yıllardır ikinci defa özelleştirme görmüş arkadaşlarımız ikinci defa bu haktan yararlandırılmıyordu fakat artık bu değişiklik ile bundan sonra faydalanabileceklerdir.

Süleyman ÜSTÜN
Özelleştirme.Net Genel Koordinatörü

rehber-1 rehber-2
Geçici Personel Rehberi ilk hali Geçici Personel Rehberi son hali

You may also like...