Hükümetten Balıkesir Seka Açıklaması

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelleştirilen ve bugün atıl durumda bekleyen Balıkesir Seka Kağıt İşletmesinin akıbetiyle ilgili Başbakana sunulan soru önergesine cevap verdi.

Bakan Şimşek, prensip olarak konunun çözüme kavuşturulup tesisleri ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın Başbakan Erdoğan’a gönderdiği Seka Balıkesir işletmesi ile ilgili soru önergesine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cevap verdi. Ancak milletvekili Havutça, Balıkesir Seka’nın özelleştirme sürecini anlatan Bakan Mehmet Şimşek’in bir çok sorusunu cevaplamadığını belirtti. Hükümet adına Seka ile ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Namık Havutça’ya gönderdiği yazılı cevapta, “Prensip olarak yaklaşımımız konunun bir an önce çözüme kavuşturulup tesisleri ekonomiye kazandırmaktır” dedi. Bakan Şimşek’in açıklaması şöyle;

“Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ye (SEKA) ait Balıkesir İşletmesinin satışına ilişkin olarak 8 Mart 2000, 24 Mayıs 2000 ve 16 Eylül 2002 tarihinde üç kez ihaleye çıkılmış, ancak bu ihalelerde teklif veren olmamıştır. 30 Ocak 2003 tarihinde, 4046 sayılı Kanun’un 18/C maddesinin yapılan, en az iki ihalede uygulanan ihale usulleri ile sonuç alınamadığının tespiti halinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı alınmak kaydı ile özelleştirilecek kuruluşun milli ve bölgesel ekonomiye katkısı, oluşabilecek tekelci yapının önlenmesi, istihdamın korunması veya artırılması, teknolojik yenilik ve yatırım gibi faktörler de dikkate alınarak, teknik veya mesleki yeterlik, mali güç veya yönetim, sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortaklık yapısına sahip istekli ya da isteklilerden kapalı teklif alma suretiyle ihale yapılabileceği ve ihaleye, tek istekliden teklif alınması durumunda pazarlık usulüyle, birden fazla istekliden teklif alınması durumunda açık artırma usulü ile devam edileceğini öngören hükümleri ile bu konuda Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı kararıyla verilen onay doğrultusunda ‘belirli istekler arasında kapalı teklif usulü’ ile açılan dördüncü ihalede ise son teklif verme tarihi 18.03.2003’de bir firmadan teklif alınmış ve teklif sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda, işletmenin 1 milyon 100 bin ABD doları bedelle adı geçen şirkete satışı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.05.2003 tarih 2003/25 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Bu karara istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Albayrak Turizm İnşaat Ticaret A.Ş. arasındaki satış sözleşmesi 10.06.2003 tarihinde imzalanmış ve işletmeye ait taşınır ve taşınmaz mallar ile irtifak ve kullanım haklarının alıcı firmaya fiili devir-teslim SEKA tarafından 24.06.2003 tarihinde yapılmıştır. Türkiye Selüloz İş Sendikası tarafından, 13.05.2003 tarih ve 2003/25 sayılı ÖYK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2003/791 E. Sayılı dosyasında açılan davada mahkeme, 28.07.2003 tarihinde dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 15.10.2003 tarihinde de iptaline karar vermiştir. Bursa 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına istinaden Balıkesir İşletmesinin geri alınması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli işlemler tesis edilmiş ve bu konuda açılan davalar kapsamında, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş’ye devredilen tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile irtifak ve kullanım hakları üzerine ihtiyati tedbir konulmuştur. Bigadiç Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava sonucunda, Bigadiç tapu sicilinde Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 31 adet taşınmazın Sümer Holding A.Ş. adına tapudan tescil işlemleri 07.06.2010 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Söz konusu işletmenin Balıkesir ekonomisine ve milli ekonomimize katkı sağlaması en önemli önceliklerimizden birisidir. Prensip olarak yaklaşımımız konunun bir an önce çözüme kavuşturulup tesisleri ekonomiye kazandırmaktır.”

Milletvekili namık Havutça geçtiğimiz günlerde beraberinde CHP İl Teşkilatı ile birlikte gittiği kapısında hala Albayrak Kağıt Fabrikası levhazı asılı olan SEKA İşletmesinde yaptığı açaklamada, Albayrak’ların devletten zararının bedelini istediğini, bunun için de işletmeyi terk etmediğini söylemişti.

You may also like...