Hükümetin 4/C Oyunu

Bazı gazetelerde yeralan “5 milyarı bırakıp 4/C’ye koştular” şeklinde haberlere özelleştirme işçilerden tepki yağdı.

Çıkan haberlerin kasıtlı olduğunu savunan özelleştirme işçileri, “5 milyar maaşı geri çevirecek kadar aptalmıyız, ancak işveren bizi bir süre kullandıktan sonra kapının önüne koyacak. Asıl niyet bu” diyerek isyan ettiler.

BİZİ KULLANIP ATACAKLAR

İşçiler, elektrik özelleştirmesi sonrası yeni patronların kendilerine 1-3 bin lira arasında maaş teklif ettiklerini ancak bu tekliflerin şirketin kısa süreli istihdam ihtiyacı karşılamak amacıyla kendilerine getirildiğini , ihtiyaç bitince kapının önüne koyacaklarını savundular. Haberde belirtilen rakamların gerçekçi olmadığını, kamuda çalışan memurlar için 2-3, işçilere ise 1,5-2 milyar arasında maaş teklif edildiğini vurgulayan işçiler, kendilerine iş güvencesi verilmediği için “kötünün iyisi” 4/C ‘ucubesine’ mecbur bırakıldıklarını söylediler.

İşverenin yüksek maaş teklifinin geçis döneminde kalifiye eleman sıkıntısını aşmak olduğunu ve işe alınacak düşük maaşlı personelin eğitiminden sonra işten çıkarılacaklarına dikkat çeken işçiler, kamu çalışanlarının özelleştirme sonrası mağduriyetlerinin önlendiğine yönelik değerlendirmelere de katılmadıklarını kaydettiler.

MAAŞ PAZARLIĞA TABİİ

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, elektrik dağıtım şirketlerinde 4 bin lira ücret önerilen personeller stratejik birimlerde görev yapan bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu belirterek,. işçilerin maaşlarının pazarlık usulüyle belirlendiğini söyledi.

SÖZLEŞMEDE TARİH YOK

Şirketlerin önerdikleri sözleşmelerde işçilerin çalışması ile ilgili bir tarih aralığı belirlenmediğini , yani şirketlerin istediği zaman işçiyi işten çıkarma hakkına sahip olduğunun altını çizen Karapınar, ” Bu nedenle işçiler yılda 11 ay çalışma olan 4/C’ye kölelik sistemine, düşük maaşa rağmen geçmeye mecbur kalmaktadırlar. Elektrik dağıtım şirketlerinde görevli memurlar ise Devlet personel başkanlığına gönderilmekte ve havuzdan ihtiyaç olan kamu kurumlarına dağıtılmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız diğer kurumlarda da memur olarak grev yapmaktadırlar. Sayıları da yaklaşık 2 iki bin civarında”şeklinde konuştu.

KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI?

4/C çalışanlarının ne memur ne işçi olarak kabul edildiğini kısmi süreli sözleşmeli personel gibi ne olduğu belli olmayan bir statüde çalışmaya mahkum edildiğini yenileyen Karapınar, çalışanların neden 4/C li olmayı tercih ettikleri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: ” 4/C’li çalışmanında özel sektör gibi iş güvenliği yok. Ancak, kamuda 10-15 yıl çalışmış memur ve işçiler çalıştıkları yılları kaybetmemek için, yeniden kamu kurumlarından geçici olsa da iş bulabilecekleri düşüncesiyle bu çalışma biçimini kabul ediyorlar. 657’den çalışıyor olmasalar bile kamu da sözleşmeli olarak yeniden görev almabilme hakkını kaybetmemek için razı oluyorlar. 4/C’yi kabul etmezseler geri dönük haklarını da kaybedecekler.Özelleştirme mağdurlarının iki alternaıtifi var. Ya kıdem tazminatı alacak, iş yaşamını noktalayıp evine gidecek ya da çalışma hayatına 4/C’li olarak devam edecek. ‘Hiç olmamasından iyidir’ diyerek istemeyerek de olsa buna boğun eğiyorlar”

HÜKÜMET ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı ve 4/C’li Personel Dayanışma Platformu Başkanı Önder Kahveci’de, geçmişte köy hizmetlerinde kullanılan geçici işçi statüsünün hükümet tarafından tüm kamu çalışanlarına dayatıldığını ve bunu bir asli görev edindiğini kaydetti.

Şu an kadar devlette çalışanlarının 25 bininin 4/C statüsüne geçiren hükümetin bu sayıyı arttırmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:” İstihdamda 4/C modelinin anayasaoya aykırı olduğu iddiamızı sürdürüyoruz. 4/C-4/B gibi çalışma modelleri kayıtdışını artırıyor ve istihdamı artıran değil, baltalayan bir sistem. Bakın Sağlık Bakanlığı performansa dayalı, katkı sağlayan , değer üreten model diye bir model geliştirdi. Bu arada da 350 bin sağlık çalışanının 115 binini yani yarısına yakınını sözleşmeli statüsüne geçirdi. Şimdi soruyoruz çalışma süresi 6 ay ile 1 yıl arasında olacak sözleşmeli personelden nasıl bir performans bekliyor.Süreklikliği olmayan bir iş için insanlar neden bağlılık göstersin, özen göstersin.Bu insanları grev hakkı yok, toplu sözleşme hakkı yok, iş güvencesi, aile ve çocuk yardımı yok. Sadece SGK’lı olabiliyor. Emeğe saygı nerede, insani bir çalışma modeli midir bu?

112 ACİL HİZMETİ KİME İHALE EDİLDİ?

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinin neredeyse 1/3’nü özelleştirdiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, ” Bakanlık temizlik,güvenlik, yemek, bilgi işlem gibi hizmetler yanında laboratuvar, görüntüleme hatta ameliyathane gibi kritik öneme sahip sağlık faaliyetlerini de hizmet alımı yoluyla özel sektöre havale etti. İlginç bir örnek Bursa’da 112 Acil hizmet alımı yoluyla poşet üreticisi bir firmaya verildi. İnsan sağlığının önemi dikkat alındığında sağlık gibi ciddi öneme sahip bir hizmetin özel sektör eliyle verilmesinde yaşanabilecek olumsuzlukları düşünebiliyor musunuz? 5-10 içinde devlet memuru diye bir statü kalmayacak. Doktoru, öğretmeni, hemşiresi sözleşmeli olacak. Bu da anayasanın 128. maddesi olan “Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ifadesi ile çelişmektedir.Hükümet bu uygulamalarla anayasal suç işlemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

ASLI VARKEN VEKİLİ GETİRDİ

Devlette vekil ve sözleşmeli kavramındaki ifadelerinde yerini bulmadığını savunan Kahveci,” ‘vekil öğretmen,vekil imam ” alımıyla aslı varken vekile ihtiyaç duyan anlayışı anlamakta zorlanıyoruz. Yüzbinlerce öğretmen kadro beklerken neden sözleşmeli ya da vekil öğretmen ataması yapılıyor. İhtiyaç varsa alınır. Yoksa neden vekile ihtiyaç duyulur?Anlamak istiyoruz” dedi.

4/C’LİYE NE VERİLİYOR?

4/C çalışanları 6 ay ile 1 yıl arasında sözleşmeli olarak toplam 11 ay çalıştırılıyor. Çalışılan her ay için 2 gün yıllık izin kullanma hakkı ve sağlık güvencesi dışında başka bir sosyal hakkı bulunmuyor. 4/C’liler 800-900 lira arasında bir ücrete çalışıyor ve sözleşmesi bittiğinde havuzdaan yeniden kbaşka bir kamu kurum ya da kuruluşuna görevlendirme yapılıyor.

TORBA YASADAN 4/C’LİYE GREV YASAĞI ÇIKTI

Geçici süreli görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek yasada, sözleşmeli personelin, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Ancak, sözleşmeli çalışanlara grev yasaklanıyor. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak. (Memuruz Biz)

You may also like...