HDP’li Toğrul’dan yasa teklifi

TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Tali Komisyonuna HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul tarafından 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4. Maddesi C Fıfıkrasında yer alan hükmün değiştirilmesi için yasa tasarısı sunuldu.

Mahmut Toğrul tarafından sunulan yasa teklifinde sunulan yasa değişikliği ile geçici işçi olarak istihdam edilen personellerin ilgili hükümler gereğince sürekli kadrolara alınması amaçlanmıştır. Sadece mevsimlik ve geçici işler için ön görülen düzenleme; özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerinde kapsama alınması ile amacından tamamen sapmıştır. 4/C Statüsünde çalışanlar ne işçi ne de memur sayılmaktadır. Yani memur ya da işçilerin haklarından yararlanamadıkları gibi belirli ödev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler. Öte yandani kamuda geçici işçi olarak çalışanların kadroya geçirildikleri düşünüldüğünde, 4/C statüsündeki çalışanların kadroya geçirilmemesi gecikmiş bir haksızlığı ortadan kaldıracaktır. 4/C çalışanlarının kadroya alınması ile aynı işi yapan aynı nitelikteki personelin haklarına sahip olmasıda sağlanmalıdır. (Kamu Personeli)

You may also like...