Havutça’dan geçici işçiler için önerge

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, geçici işçilerin sorunlarının ve çözüm yollarının derinlemesine araştırılması, eksikliklerinin giderilmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, geçici işçilerin sorunlarının ve çözüm yollarının derinlemesine araştırılması, eksikliklerinin giderilmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde, Meclis’in geçici işçilerin sorunlarını araştırması ve bir çözüm yolu bulması talep edildi.

Gerekçede, kamuda binlerce geçici işçinin çalışmakta olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Özellikle geçici işçi alımına ve istihdamına yönelik olarak mevzuattan kaynaklanan boşluklar, kurum ve kuruluşlar açısından bu istihdam şeklini diğerlerine göre daha tercih edilir hale getirmiştir. Bu kapsamda çalışan personelin iş mevzuatı hükümlerine tabi olmasına rağmen işçi istihdamıyla ilgisi bulunmayan alanlarda bile geçici işçi çalıştırılmasının yaygınlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte geçici işçilerin statüsünde iyileştirme olduğu düşüncesiyle 5620 Sayılı Kanunla sözleşmelilik uygulaması yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak sözleşmeli personel olarak kamuda görev yapmanın da kadrolu olmaktan uzak bir statü olduğu gerçektir. Geçici işçiler ve beraberinde sözleşmeli personel kadro alamadıkları için mağdur durumdadır.” (ANKA)

You may also like...