Hak-Sen’den Çalışma Bakanlığı’na zor sorular

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Kondeferasyonu Hak-Sen, Çalışma Bakanlığı’na bir yazı yazarak 4/C’den 4/B’ye geçenler için oryaya çıkan mali ve sosyal haklar hakkında bazı sorular sordu.

Sendika, 4/C’den 4/B’ye geçenlerin; yıllık izinleri, doğum yapan ve süt izninde olan personelin durumu, hizmet sürelerinin maaş hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, analık izinleri, sözleşmenin her yıl yeniden imzalanıp imzalanmayacağı ve sözleşmenin tek taraflı olarak fesih yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgiler talep talep etti.

İşte sendikanın, bakanlığa gönderdiği yazı; (Özelleştirme.Net)

You may also like...