Hak-Sen hakem heyetine başvurdu

HakSen Genel Başkanı Ayhan Çivi, yaklaşık 4.5 milyon memur ve emeklinin kaderini belirleyecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruda bulundu.

Başvurusunda, 20 yılda kamu görevlileri ve emeklilerinin büyümeden herhangi bir şekilde pay alamadıklarına dikkat çeken Çivi, 2011 yılında memur maaş katsayısında yapılan yüzde 11.34 kümülatif artış dikkate alındığında büyümenin ücretlere yansımadığının görüleceğine dikkat çekti.

Haksen Başkanı Ayhan Çivi, memur maaş zammında anlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruda bulundu. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığı’na intikal eden hususlarla ilgili olarak alınacak kararların, fiilen görev yapmakta olan 2.5 milyon kamu görevlisinin yanında 1.8 milyon memur emeklisini de doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çeken Çivi, yaptığı başvuruda bütün kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları ile emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında temel parametrelerden biri olan “Aylık Maaş Katsayısının” belirlenmesinde 2011 yılında tüketici fiyatlarındaki değişim ve Gayri Safi Milli Hasıla’daki artış oranlarının baz alınması gerektiğini vurguladı.

2011 yılında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yıla göre yüzde 10.45 oranında artarken, Gayri Safi Milli Hasıla’daki artış oranının yüzde 8.5 olarak gerçekleştiğine belirten Çivi, 2011 yılında memur maaş katsayısında yapılan yüzde 11.34 kümülatif artış dikkate alındığında büyümenin ücretlere yansımadığını görüldüğünü vurguladı. 2011 yılında memur maaş katsayısında yapılan yüzde 11.34 kümülatif artış dikkate alındığında büyümenin ücretlere yansımadığının görüleceğine dikkat çeken Çivi, “Tüketici Fiyatlarındaki artış memur ve emeklilerinin satın alma gücünü azaltırken, ülkemizin büyümesi ise vatandaş olarak zenginleşmenin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde memur ve emeklilerin satın alma gücü koruncağı gibi Türkiye’nin büyümesinden de paylarını almış olacaklardır” dedi.

Memur ve emekli büyümeden pay alamadı.

Çivi, Kurul’a yaptığı başvuruda Haksen Ekonomi servisi tarafından yapılan, 1990-2010 yıllarını kapsayan araştırmanın sonuçlarına da değindi. Araştırmada, 20 yılda kamu görevlileri ve emeklilerinin büyümeden herhangi bir şekilde pay alamadıklarının ortaya konulduğunu kaydeden Çivi, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Memur taban aylığı artışının 1990-2000 yılları arasında 316 kat artarken, 2001-2010 yılları arasında yüzde 8.64 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarındaki artış 1990-2000 yılları arasında 317 kat artarken, 2001-2010 yılları arasında 9.14 kat oldu. Büyüme oranı ise 1990-2000 yılları arasında yüzde 44.86, 2001-2010 yılları arasında yüzde 41.56 oranında artış gerçekleşti.”

“Aileye yapılan yardımdan 4/C’li personelin mahrum bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz”

Kurul’a yaptığı başvuruda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan 22 bin civarında geçici personel bulunduğunu belirten Ayhan Çivi, “Yasaya göre mevsimlik ve geçici işlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilen personel, başta Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli ve asli hizmetlerinde diğer kadrolu memurlarla birlikte görev yapmaktadırlar. Bununla birlikte, 657 sayılı Yasa’ya göre görev yapmakta olan kadrolu veya sözleşmeli tüm personele aile yardımı yapılırken, 4/C maddesine göre çalışmakta olan memurlara söz konusu yardım yapılmamaktadır. Sosyal Hukuk Devleti olmanın bir gereği olarak aileye yapılan yardımdan 4/C’li personelin mahrum bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çivi, milyonlarca memur ve emeklisinin hak ve emeğini ilgilendiren tarihi bir karara imza atacak olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığı’ndan, yaptıkları başvurudaki hususları dikkate almasını istedi. (Hak-Sen)

You may also like...