Hak-Sen AİHM’e davanın akıbetini sordu

Hukuk müşavirimiz tarafından 4/C statüsüyle ilgili AİHM’e yaptığımız başvurunun akıbeti hakkında bilgi edinme başvuru yapılmıştır.

HAKSEN Hukuk Müşavirliğince sendika üyemiz adına Nisan-2009’da Danıştay’a dava açılmıştır. Danıştay 2.Dairesinin yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmesi nedeniyle İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılan itiraz üzerine, Danıştay İDDK yaptığı inceleme sonucu, Mart- 2010 ayında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru kararı almıştır.

Söz konusu başvurunun Anayasa Mahkemesince incelenmesi sonucu ‘4/C İPTAL BAŞVURUSU’ Mart-2011 ayında reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı da Ekim-2011’de Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin ret kararından sonra, davanın lehimize sonuçlanma ihtimalinin bulunmadığı ve yargılamanın yıllar sonra kesinleşeceği göz önüne alınarak konu 8 Şubat 2012 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüştür.

Yapılan başvurunun üzerinden 20 ay geçmiş olmasına rağmen AİHM’den tarafımıza herhangi bir yazı gelmemiştir.

Bu nedenle, başvrumuz hakkında bilgi edinmek amacıyla hukuk müşavirimiz tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde AİHM’e yazılı talepte bulunulmuştur. (Hak-Sen)

hak-sen-bilgi-edinme-gonderi-makbuzu

hak-sen-basvuru-gonderi-makbuzu

hak-sen-bilgi-edinme-dilekcesi

You may also like...