Gürer, 4/C’den 4/B’ye geçenlerin talebini Meclis gündemine taşıdı

CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin ardından, 4/B statüsüne geçirileceği açıklanan 4/C’li personel için verilen sözlerin de tam manasıyla yerine getirilmediğini söyledi.

4/C’liler için “imitasyon bir 4/B kadrosu” oluşturulduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4/C’den 4/B’ye geçen personel ile normal 4/B’li personelin hak ve kazanımları arasında ciddi farkların bulunduğu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili süreçte oluşan mağduriyetlerin bir benzerinin de 4/C’li geçici personelin, 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinde de yaşandığını vurguladı. 4/C’den 4/B statüsüne geçirilen personel in eğitim durumları bakımından hak kaybına uğratıldığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, “yükseköğretim mezunu olanların idari büro görevlisi, yükseköğretim mezunu olmayanlar ise idari destek görevlisi olarak yeni statüye alındı. Yükseköğretim mezunu olmayanların lise mi, ortaokul mu yoksa ilkokul mezunu mu olduğuna hiç bakılmadı. 4/B’ye geçişte yüzde 10 zammı vermemek için böyle bir düzenlemeye gidildi. Bu da 4/C’den 4/B’ye geçe personel için ciddi bir hak kaybı oluşturdu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Aralık 2017 tarihindeki Grup toplantısında, “Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz” şeklindeki sözlerini hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu açıklamalar ile 4/C’li personel umutlandırıldı. Ancak hükümetin ve cumhurbaşkanının verdiği diğer sözler gibi bu sözleri de 4/C’li personelin umutlarını suya düşürdü” diye konuştu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, konuyla ilgili maddelerinde geçtiğimiz hafta değişiklik yapıldığını ve bu değişikliğin 2 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Düzenlemede normal 4/B statüsündeki personel ile 4/C’den 4/B’ye geçişi yapılan personelin hak ve kazanımları arasında uçurum var. Yeni statüyü ‘imitasyon’ olarak değerlendiren personel, bu düzenlemeden memnun değiller. ‘4/B’ye geçirildiklerini ancak,4/B’nin yararlandığı haklardan yararlanamayacaklarını ifade ediyorlar. Aynı işi yapan 4/B’liler ile 4/C’den 4/B’ye geçen personel arasında mali açıdan uçurumların olduğunu belirtiyorlar. Bu kapsamdaki personele imzalatılan bir resmi evrakta, Devlet Memurları Kanununa eklenen bir maddeden bahsedilerek, ‘…yürütmekte olduğum hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere…” şeklindeki bir de ifade bulunuyor. Beklentilerden uzak kalan bu düzenleme, 4/B’ye geçirilen personelin 4/B’lilerin yararlandığı haklardan kısıtlama yapılmasını öngörüyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni imitasyon 4/B statüsü ile orijinal 4/B statüsü arasında ciddi farkların bulunduğuna da dikkat çekerek, “4/B’den 4/C statüsüne geçirilen ancak, normal 4/B’lilerin yararlandığı pek çok hak ve kazanımdan yararlanamayan personel, yeni durumlarının düzeltilerek, normal 4/B’li personelin haklarından yararlanmak istiyor. Örneğin normal 4/B statüsünde olmayan ‘idari büro görevlisi’ ve idari destek görevlisi’ adı altında 2 yeni pozisyon icat edilmiş olduğunu belirten personel, bu durumda aynı işi yapanlarla maaş eşitsizliği olacağını ifade ediyor. Normal 4/B statüsünde olmayan ve bir düzenleme ile kadınların 45, erkeklerin de 50 yaşında iradeleri dışında erken emekliliğe sevk edilmeleri şeklindeki düzenlemenin kaldırılmasını istiyorlar. Normal 4 B statüsünde olmayan ancak 696 sayılı KHK’de yazdığı halde 5 yıl, 10 yıl,15yı, 20 yıl gibi kıdeme bağlı ücret artışı düzenlemesinin görmezden gelindiğinden yakınan yeni 4/B’li personel, yine normal 4/b’de olmayan, çalıştıkça ücrete hak kazanan bir maaş düzenlemesine layık görülmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 4/B diye bir düzenleme varken, 4/C’den geçiş yapanlar için yeni bir 4/B çıkarıldığını ve yeni geçiş yapanlarla öncekiler arasında ciddi hak kayıplarının olduğunu belirterek, “Bu durumdaki personel gururlarının kırıldığını, zekâlarıyla dalga geçildiğini düşünüyor e yeni düzenlenin 4/B olmadığı halde 4/B gibi yutturulmaya çalışıldığını belirtiyorlar. 4/C’den 4/B’ye geçirilenlerin talepleri var; Emeklilik dayatmasının ortadan kaldırılması, ek ödeme oranının 375 sayılı KHK da diğer personeller adı altında belirlenen %50 oranının verilmesi, 5-10-15-20 üzeri gibi diğer 4/B pozisyonunda olduğu gibi ücretlendirmelerin yapılması ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyorlar” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP hükümetinin yaptığı düzenlemelerde çalışanların hak ve taleplerinin görmezden gelinerek, onları kendi belirledikleri düzenlemelere boyun eğdirip, mağduriyet yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi. (CHP)

You may also like...