Gündoğdu, Faruk ÇELİK’e bir rapor sundu

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.

Görüşmede Gündoğdu, başta akademik zammın kapsamı ile miktarı olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini iletti.Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik’i makamında ziyaret etti. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarını geliştirme, artırma ve koruma konusunda yapılan görüşmede Memur-Sen’in talepleri konuşuldu. Görüşmede Gündoğdu, “akademik zam” kapsamına uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının da dahil edilerek, adaletsizliğin giderilmesini istedi. Gündoğdu, “TBMM’ye sunulan tasarı toplu sözleşmenin bir parçasıdır. Toplu sözleşmede varılan uzlaşma ve Kamu Personel Danışma Kurulu’nda yürütülen çalışma sonucunda akademik zammın gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı. Bununla birlikte akademik zamdan yararlanacaklar kapsamında sayıları 3 bin 500’e ulaşan uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin TBMM sürecinde giderilmesini istiyoruz. Akademik faaliyetin bir bütün olduğu unutulmaksızın kapsamı genişletilmelidir. Bunun yanında akademik zam tutarının da Konfederasyonumuz ve Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilen tutar kadar olması, akademik personelin mağduriyetini giderecektir. Bu kapsamda akademik zammın miktarı da artırılmalıdır” dedi.Taleplerin hayata geçirilmesi konusunda Memur-Sen’in kararlı tutumunun vurgulandığı görüşmede, sorunların çözüme kavuşturulması için Bakanlığın harekete geçmesi istendi. Bu bağlamda Memur-Sen tarafından Bakanlar Kurulu başta olmak üzere TBMM’ye sunulacak çalışmaların ön raporu da Gündoğdu tarafından Bakan Çelik’e sunuldu. Görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen de hazır bulundu. Söz konusu raporda yer alan talepler şöyle:

– Disiplin cezalarının affedilmesi,
– Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması,
– Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi,
– 4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,
– 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesi,
– Yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi,
– Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
– KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi,
– Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
– Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması,
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğauygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi,
d. Evlilik yardımı verilmesi,- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,
– KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi,
– Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi,
– GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,
– Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi,- Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi,
– Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması,
– Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi,
– Lisans tamamlama hakkı verilmesi,
– Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
– Vekil ebe hemşireler, kamu personeli olmayan aile sağlığı merkezi çalışanlara kadro verilmesi,
– Görevde yükselme sınavını kazanmasına karşın atamaları yapılmayan 2351 VHKİ uzmanına kadro verilmesi.”

You may also like...