Geçmişe dönük aile yardımı almak isteyenler dikkat..!

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, temsilciliklerine bir yazı göndererek 4/C’li üyelerini uyarmalarını istedi.

Sendika daha önce bu konuda açılmış davayı da hatırlatarak geriye dönük aile yardımı almak isteyen 4/C’lilerin kurumlarına dilekçe vermeleri gerektiğini söylemiştir. Gerektiği takdirde hukuki yardım verileceğinin de ifade edildiği Şube Başkanı Şükrü DİNÇEL ve Şube TİS Hukuk Sekreteri Ramis SAĞLAM imzalı yazıda şöyle denildi;

Bilindiği gibi 2014-2015 Toplu Sözleşmesinin 22.Maddesinde Geçici Personele aile yardımı ödeneği ödenmesi imza altına alınmıştır.

Ancak bunun geçerliliğinin 2014 yılı itibariyle başlayacak olması, geçmişe dönüp ödemeler konusundaki sorunu çözmemektedir. Bu konuyla ilgili 2011 yılında sendikamız üyesi Alev Toyalan adına açmış olduğumuz dava ile yürüttüğümüz mücadele sonucunda lehte karar verilerek, haklı bir kazanım elde edilmiştir.

Diğer 4/C’li çalışanlardan dava açmak isteyenlere yönelik Sendikamız sözleşmeli avukatlarınca hazırlanan talep dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, İdarelere bu dilekçelerle başvuruların yapılmasının ve takibinin işyeri temsilcilerimiz tarafından yürütülmesi önemli olacaktır. (Özelleştirme.Net)

You may also like...