Geçici personellerle ilgili yapılan tüm iyileştirmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2004 yılında bugüne geçici personellerle ilgili yapılan iyileştirmeler hakkında açıklama yaptı.

İşte madde madde yapılan iyileştirmeler…

1- Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri feshedilerek işsiz kalan işçilere ilk kez 2004 yılında kamu kurumlarında istihdam hakkı getirilmiştir.

2- Geçici personel daha önce sendika üyesi olamazken kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanı getirilmiştir.

3- Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2013 yılında 10 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

4- Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2015 yılında 11 ay 28 günden 12 aya çıkarılmıştır.

5- Geçici personele 2014 yılı itibariyle aile yardımı ödeneği verilmeye başlanmıştır.

6- 2014 yılı itibariyle geçici personelin ücretlerinde yaklaşık yüzde 40 oranında iyileştirme yapılmıştır.

7- Özelleştirme sonrasında şirkette çalışmaya devam edenlerin iş sözleşmeleri özel sektör tarafından feshedilenlerin geçici personel olarak istihdamına ilişkin 6 aylık başvuru süresi 2015 yılından önce 2 yıla çıkarılmış ve ardından bu süre sınırı tamamen kaldırılmıştır.

8- Geçici personelin 2015 yılında her yıl sözleşme imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır.

9-2016 yılından itibaren geçici personel statüsünde görev yapan personelin tamamına (1.800) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak turarda ek ödeme verilmeye başlanmıştır.

You may also like...