Geçici personele de güvenlik soruşturması geldi

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile geçici personele güvenlik soruşturması şartı getirildi.

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2017/9858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar’da değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile esasların 3 maddesi değiştirildi.

1. değişiklik 4/C’ye geçişte aranan şartlarda meydana geldi. Buna göre; Bakanlar Kurulu Kararında, 676 KHK ile 657’ye eklenen güvenlik soruşturması şartına atıfta bulunularak daha önce memurlar için getirilen bu şart 4/C’ye geçişte de aranacak hale getirildi.

2. değişiklik, 1. değişikliğin devamı olarak “Kuramların atama süreci” başlıklı 3. maddede yapılarak Devlet Personel Başkanlığı’nın güvenlik soruşturması yapacağı karara eklenmiştir.

3. değişiklik ise; “Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” başlıklı 15. maddede yapılmıştır. Buna göre; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan geçici personelin sözleşmesi kurumlannca tek taraflı olarak feshedilebilecek.

Bazı internet sitelerinde, 4/C’lilerin hepsine bu işlem uygulanacakmış gibi ya da 4/C’lilerin tamamı işten atılacakmış gibi ifadeler okumaktayız. Bu değişiklik, sadece 4/C’ye ilk geçişlerde ya da bir sebepten dolayı hakkında güvenlik soruşturması yapılması gereken 4/C’liler için uygulanacaktır. (Özelleştirme.Net)

You may also like...