Geçici Personel Maaşları Arttı

Geçici Personel’in maaşlarına esas olan memur maaş katsayıları, yüzde 4′lük temmuz zammına göre yeniden belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ı, önceki günkü Resmi Gazete’nin 2′nci mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde 0,061954 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,06446′ya çıkarıldı.

Böylece; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen ve kamuoyunda özelleştirme mağdurları diye bilinen personelin de maaşlarına zam yapılmış oldu.

Ek ödeme alamayan ve aile yardımından da yararlandırılmayan geçici personeller, sadece maaş katsayısı ve asgari geçim indirimine gelen zamdan faydalanabiecek.

Buna göre; eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir geçici personelin eğitim durumuna göre alacağı net maaş tutarları;

İlköğretim: 864.91 TL’den 896,26 TL’ye,
Ortaöğretim: 954.66 TL’den 989,68 TL’ye,
Üniversite: 1.043.30 TL’den 1.081,88 TL’ye yükseltilmiştir.

Seçim öncesi 4/C’li personele de aile yardımı ödenmesini sağlayacak bir kararnamenin çıkarılacağı başbakan tarafından Memur-Sen kongresinde dile getirilmişti. Ancak gelinen noktada, konu hakkında bir düzenleme yapılmış değil.

En düşük devlet memur maaşının 1500 TL’yi deçtiği şu günlerde, kadro bekleyen onbinlerce 4/C’li personel sorunun önümüzdeki günlerde de gündeme geleceği kaçınılmaz gibi görülüyor. (Özelleştirme.Net)

You may also like...