Geçici Personel Maaş Bordrosu

wallet

Geçici Personel (4/C) Maaş Hesaplama Formu

Eğitim Düzeyi

Medeni Durum

6 Yaş ve Altındaki Çocuk Sayısı

6 Yaşından Büyük Çocuk Sayısı

Sendika Üyeliği

Vergi Dilimi


Hesaplamalarda;

  • Enflasyon farkı dahil edilmiş olan 0.088817 katsayısı kullanılmıştır.
  • 2016 yılı için geçerli olacak olan 1.647 TL Brüt Asgari Ücret tutarı kullanılmıştır.
  • 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme gereği verilen ek ödeme tutarından Damga Vergisi harici bir kesinti yapılmamıştır.