Fosfat cennetine 6 talip

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), teklif veren firmaları açıkladı.

Dünyanın ikinci büyük fosfat rezervinin bulunduğu Mazıdağı Fosfat Tesisleri ihalesi için 6 firma teklif verdi. ÖİB’den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme ihalesine katılmak üzere Gübre Fabrikaları Türk A.Ş., Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş., TMC Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dimin Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. teklif sundu.

ÖİB’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Sümer Holding A.Ş.’ye (Holding) ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin (Tesis) 5177 sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işletilmesi, fosfat cevheri üretimi ve işlenmesi, kaliteye yönelik üretimin gereklerinin yerine getirilmesi, üretim faaliyetinden meydana gelen yan ve alt ürünlerin değerlendirilmesi, yardımcı maddelerin üretilmesi, konusu ve alanına giren diğer görevlerin yerine getirilmesine yönelik işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, Holding’e ait Tesis’in kullanımında olan ve Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Kocakent köyü 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 420, 421, 425, 426, 432, 450, 557, 558, 559, 560, 561, 565 no’lu tam ve 423 no’lu hisseli parseller üzerinde yer alan Gölet ve müştemilatı (su boru hatları ve su pompaları vb.) ile İşletme Ruhsatlarının (4 adet), Arama Ruhsatlarının (3 adet) ve Buluculuk Haklarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ve Tesis’in kullanımında olup İhale Şartları Belgesi eki listede belirtilen toplam 188 adet parselden oluşan arsa/arazilerinin ve bunların üzerindeki binalar, alt yapı tesisleri, yerüstü yapıları ve bütünleyici parçaları ile Tesis’in envanterinde kayıtlı diğer maddi duran varlıkların “Satış” yöntemi olmak üzere iki yöntem birlikte ve “Belirli İstekliler Arasında İhale” usulü kullanılmak suretiyle özelleştirme ihalesine katılmak üzere, 04.03.2011 tarih, saat 17.00’ye kadar bu ihaleye ilişkin 6 teklif alınmıştır.” (HT)

You may also like...