Fazla Çalışma davası danıştay kararı

Türk Büro-Sen’in açmış olduğu fazla çalışma saatleri ile ilgili dava hakkında Danıştay 12. Dairesinin vermiş olduğu karar.

Türk Büro Sen’in açmış olduğu bir davada kamuda görev yapan 4/C’li personelin normal çalışma saatleri dışında yaptığı fazla çalışmanın karşılığı olan ücreti alabilmeleri ve hastalık izinlerinin 2 günü aşması durumunda da maaşlarından kesinti yapılamayacağına dair yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Kamuda çalışan 4/C’li personelin fazla çalışmaları ve hastalık izinleri ile ilgili yaşadıkları mağduriyetlere sebep olan mevzuat düzenlemelerinin Danıştay 12. Dairesi tarafından yürürlüğü durdurularak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürüten personelin bu konularda yaşadıkları sıkıntılara Danıştay tarafından “DUR” denilmiştir.

[Yükleme bulunamadı.]

You may also like...