Tagged: Yükseköğretim mezunu

1

2014 Yılı Aylık Net Ücretler

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin aylık ücretlerine 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olarak artış yapılmış ve bu personelin aile yardımından yararlanmasına imkan sağlanmıştı.