Tagged: Sosyal Güvenlik Hakkı

Avrupa Sosyal Şartı 2

Avrupa Sosyal Şartı

18 Ekim 1961’de düzenlenen ve Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler tarafından imzalanan Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi