Tagged: Recep Tayyip Erdoğan

4

Teç-Sen: “Bu inat niye?”

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen ve 2004 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C’li diye tabir ettiğimiz kadrolarda görev yapan arkadaşlarımız artık C/4 durumuna gelmişlerdir.

4

Kadro için bir kanun teklifi daha

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici statüde istihdam edilen personelin, aynı Kanunun 4/A maddesinde düzenlenen memur statüsüne geçirilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.