Tagged: Maliye Bakanlığı

1

4/C’lilerin ek ödemesi muammaya dönüştü

Çalıştıkları kurumların özelleştirilmesi sonucu mağdur duruma düşürülen 4/C’li personele mahkeme kararı olmasına rağmen, ek ödeme yapılıp yapılamayacağı, ek ödeme yapılacaksa kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenen ek ödeme oranlarından hangisinde esas alınacağı muammaya dönüştü.

0

Maaşın aylık 47 TL’si kuş oldu

Defalarca uyardığımız halde, yanlışta ısrar edilmesi nedeniyle, 4/C’lilere ödenen sosyal yardımlardan haksız bir şekilde alınan gelir vergisinin matrahları artırması sonucunda 4/C’li personel bir üst vergi dilimine girdi.