Tagged: Maliye Bakanlığı

1

4/C’lilerin ek ödemesi muammaya dönüştü

Çalıştıkları kurumların özelleştirilmesi sonucu mağdur duruma düşürülen 4/C’li personele mahkeme kararı olmasına rağmen, ek ödeme yapılıp yapılamayacağı, ek ödeme yapılacaksa kadro ve görev unvanı itibari ile belirlenen ek ödeme oranlarından hangisinde esas alınacağı muammaya dönüştü.