Tagged: Gelir Vergisi dilimi

3

Eş ve çocuk yardımında 4/C ve 4/B arasındaki farklar

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında “Geçici Personel” olarak görev yapanların Kanunun 4/B maddesi kapsamında “Sözleşmeli Personel” statüsüne geçirilmeleri durumunda, eş ve çocuklarından dolayı yararlanmakta oldukları aile yardımı ödeneğinin hesaplanma şekli ve miktarı değişecek.

2

Aile yardımı kesintileri

2014 ve 2015 yılları için 4/C personele eş ve çocuk için aile yardımı ödenmesi Toplu Sözleşme ile kararlaştırılmış olup, aile yardımından yararlanabilecek 4/C personele bu yardım ilk olarak Ocak 2014 itibariyle ödenecek.