Tagged: geçici personel

2

Döner sermaye için iyi haber

Şanlıurfa İdare Mahkemesi, Adıyaman Halk Sağlı Müdürlüğünde 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen çalışanın, döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması yönünde karar verdi.

0

4/C’li personelin yol izni

Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilen ve “4/C” olarak bilinen personele, çalıştıkları her ay için ücretli izin kullandırılabilmektedir.

0

2014’te Geçici Personel de KBS’ye dahil edilecek

Maliye Bakanı, “Varlık Barışı”na ilişkin, 19 Kasım 2013 itibarıyla 69,8 milyar TL varlık bildiriminde bulunulduğunu, 1,4 milyar TL vergi tahakkuk ettirildiğini belirterek, “8,5 milyar TL tutarındaki varlık için 170 milyon TL vergi tahsil edilmiştir” açıklamasını yaptı.

0

4/C’liler zam için teşekkür ediyor, kadro istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile görüşerek Kamu Personel Danışma Kurulu öncesi Memur-Sen’in taleplerini iletti. Genel Başkan Gündoğdu, akademisyenlerin mali hakları, 4C’ye kadro, iş ve meslek danışmanlığının maaş sorunları, sicil affı, bir derece verilmesi gibi birçok konuyu içeren raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu.

4

Kadro için bir kanun teklifi daha

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici statüde istihdam edilen personelin, aynı Kanunun 4/A maddesinde düzenlenen memur statüsüne geçirilmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığına sunuldu.