Etiket: 4/C

tokmak 0

Yargı, 4/C’li personele de görev yoluluğu ödenir dedi

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2015/481 E., 2015/889 K. sayılı ve 24.07.2015 tarihli kararıyla, Batman İli Dedaş’ta çalışmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucu Tekirdağ Valiliği emrine atanan 4/C’li personelin, sözkonusu atama işlemine istinaden tarafına yol harcırahı ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

sevket-tezel 0

Geçici Personele kadro çıkmalı

2013 yılı Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi ile 2014 yılının tamamı için sadece taban aylık katsayısı artışı yapılmış, memur maaş katsayısı ve yan ödeme katsayısı arttırılmamıştı. Katsayılarda 2015 yılı 1.dönemi için %3’lük yine 2015 yılı ikinci dönemi için de %3’lük artış öngörülmüştü.